نگاه جذاب به دیدار سایپا - استقلال و ماجرای تعویض جنجالی