پوستر فوتبال


@behnamcharity @myladyiran
همه باهم به پیش برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان

موسسه‌ی خیریه بهنام دهش پور با همراهی مای لیدی
#سرطان_بی_سرطان
.
26 مهر ماه 97 ساعت 16 تا 22 همزمان در سراسر کشور.
شما میتوانید این رویداد را به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام  @behnamcharity و @myladyiran مشاهده نمایید.
با انتشار و اشتراک گذاری این پست به افزایش آگاهی جامعه و مبارزه با این بیماری خاص کمک کنید.

@behnamcharity
@behnamcharity
@myladyiran
@myladyiran
.
#بهنام_دهش_پور #سرطان_سینه #پیشگیری_از_سرطان #سرطان_پستان #سرطان #مای_لیدی

@behnamcharity @myladyiran همه باهم به پیش برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان موسسه‌ی خیریه بهنام دهش پور با همراهی مای لیدی #سرطان_بی_سرطان . 26 مهر ماه 97 ساعت 16 تا 22 همزمان در سراسر کشور. شما میتوانید این رویداد را به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام @behnamcharity و @myladyiran مشاهده نمایید. با انتشار و اشتراک گذاری این پست به افزایش آگاهی جامعه و مبارزه با این بیماری خاص کمک کنید. @behnamcharity @behnamcharity @myladyiran @myladyiran . #بهنام_دهش_پور #سرطان_سینه #پیشگیری_از_سرطان #سرطان_پستان #سرطان #مای_لیدی

آخرین پست‌های پوستر فوتبال


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. شب خوش 💜 . . #Ali_A10

نــــ90ـــود|Navad نــــ90ـــود|Navad