سپیدرود رشت


📹
گفتگوى علی کریمی بعداز شكست  تراکتور سازی با برنامه با ورزش
@sepidrood_fc
 ادامه گفتگو را ميتوانيد در كانال ما مشاهده بفرماييد. 
@sepidrood_fc

📹 گفتگوى علی کریمی بعداز شكست تراکتور سازی با برنامه با ورزش @sepidrood_fc ادامه گفتگو را ميتوانيد در كانال ما مشاهده بفرماييد. @sepidrood_fc

آخرین پست‌های سپیدرود رشت


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. شب خوش 💜 . . #Ali_A10

نــــ90ـــود|Navad نــــ90ـــود|Navad