سپیدرود رشت


📹
گفتگوى علی کریمی بعداز شكست  تراکتور سازی با برنامه با ورزش
@sepidrood_fc
 ادامه گفتگو را ميتوانيد در كانال ما مشاهده بفرماييد. 
@sepidrood_fc

📹 گفتگوى علی کریمی بعداز شكست تراکتور سازی با برنامه با ورزش @sepidrood_fc ادامه گفتگو را ميتوانيد در كانال ما مشاهده بفرماييد. @sepidrood_fc

آخرین پست‌های سپیدرود رشت


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: WhoScored | نمرات بازیکنان دو تیم تو نیمه اول . . #AmirMhdi

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: کریم آقا . . #AmirMhdi

روزنامه ورزشى گل روزنامه ورزشى گل

پنجشنبه ٢٥ مرداد ٩٧

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: چی شد ؟😐 . . #AmirMhdi

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: برو بریم شبکه سه به امید برد و قهرمانی . . #AmirMhdi

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: کاظم داداش😂😂 بچه چسبوند😂😂😂😂 . . #Amirmhdi