سپیدرود رشت


Alternate Text

تيم منتخب هفته بيست و هشتم ليگ برتر از نگاه خبرورزشی میثم تهی دست و محمد غلامی از سپیدرود رشت @sepidrood_fc

آخرین پست‌های سپیدرود رشت


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: موزه رئال سال ۲۰۳۷😂 . . #Hamid_Madridista

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. چشاشو ميگيره 😂❤️ . . #FoADi_Cr7

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. جمعشون جمعه 😎❤️ . . #FoADi_Cr7

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. لحظه ورود مهندس كروس 😍❤️ . . #FoADi_Cr7

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. لحظه ورود وازكز و خوشحاليش با راموس 😄❤️ . . #FoADi_Cr7

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

: دیشب کجا ، امشب کجا❤💙😍😎 . . #Hamid_Madridista

رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. ورود مرد قهرمان دسيموترسرا ، بيل ❤️ . . #FoADi_Cr7