تراکتورسازی تبریز


Alternate Text

Sağlamın taraftarlardan isteyi.. . . درخواست ساغلام از هواداران: (ورق بزنید) خواهش می کنم هواداران خاک مرده را از ورزشگاه بردارند

آخرین پست‌های تراکتورسازی تبریز


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. شب خوش 💜 . . #Ali_A10

نــــ90ـــود|Navad نــــ90ـــود|Navad