تراکتورسازی تبریز


.
.
مدیران..مربیان.. و بازیکنان پرسپولیسی که تیم رو به نابودی کشیدند!!
.
.
قول ها و وعده های دروغین..
.
.
تا کی؟؟
.
.
گفتی تراختور رو قهرمان میکنی ولی بجاش کمک کردی پرسپولیس قهرمان شد!
.
.
گفتی تو آسیا قهرمان میکنی ولی بجاش حذف شدیم!!
.
.
بار دیگر گفتی قهرمان لیگ میکنی ولی در حال صقوط هستیم!!! .
آیا بجای بازی با احساسات هواداران زمان آن نرسیده است که بری؟؟!!
.
.

آی وقت آن نرسیده که دیگر این تیم را به هواداران بدهید؟؟!!

. . مدیران..مربیان.. و بازیکنان پرسپولیسی که تیم رو به نابودی کشیدند!! . . قول ها و وعده های دروغین.. . . تا کی؟؟ . . گفتی تراختور رو قهرمان میکنی ولی بجاش کمک کردی پرسپولیس قهرمان شد! . . گفتی تو آسیا قهرمان میکنی ولی بجاش حذف شدیم!! . . بار دیگر گفتی قهرمان لیگ میکنی ولی در حال صقوط هستیم!!! . آیا بجای بازی با احساسات هواداران زمان آن نرسیده است که بری؟؟!! . . آی وقت آن نرسیده که دیگر این تیم را به هواداران بدهید؟؟!!

آخرین پست‌های تراکتورسازی تبریز


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. شب خوش 💜 . . #Ali_A10

نــــ90ـــود|Navad نــــ90ـــود|Navad