تراکتورسازی تبریز


Alternate Text

Simenin sözləşməsi Başkan tərəfindən iptal edildi və öz ölkəsinə geri döndü . . قرارداد سیمه گریگوف به دستور مدیرعامل فسخ شد (با تایید سرمربی) بر اساس توافق این بازیکن هیچ گونه مطالبه ای از باشگاه نخواهد داشت.

آخرین پست‌های تراکتورسازی تبریز


رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷 رئال مادريد ايران 🇪🇸🇮🇷

. شب خوش 💜 . . #Ali_A10

نــــ90ـــود|Navad نــــ90ـــود|Navad