رسول خادم اختیارات خود را به حمید بنی‌تمیم واگذار کرد

رئیس فدراسیون کشتی ایران کلیه وظایف و اختیارات خود را به استثناء امضا اسناد مالی، به حمید بنی تمیم واگذار کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رسول خادم، با استناد به مفاد بند هشتم از ماده یازدهم اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران کلیه وظایف و اختیارات خود را به استثناء امضا اسناد مالی، به حمید بنی تمیم واگذار کرد.

در متن نامه خادم به بنی تمیم آمده است:

با استناد به مفاد بند هشتم از ماده یازدهم اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله کلیه وظایف و اختیارات اینجانب به استثناء امضا اسناد مالی، به جنابعالی تفویض می‌شود.

امیدوارم با توجه به تجربیات اجرایی و سوابق فنی و علمی که در شما سراغ دارم، به ویژه تجربیات قابل توجه جنابعالی در عرصه‌های داخلی و بین المللی در چند سال گذشته و با استفاده از تمامی طرفیت‌های مدیریتی موجود در سطوح مختلف سازمان مدیریت کشتی کشور در انجام امور محوله موفق باشید.

بدیهی است با توجه به معرفی جنابعالی به وزارت ورزش و جوانان به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی در دوره جدید مدیریتی این فدراسیون، پس از ابلاغ حکم مربوط از سوی وزیر محترم ورزش و جوانان، استمرار اختیارات تفویضی به قوت خود باقی خواهد ماند.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار