قطع همکاری فدراسیون نابینایان با دبیر و نایب رئیس بانوان

فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان با دبیر و نایب رئیس بانوان خود قطع همکاری کرد.

خبرنگار ورزشی ، انتخابات فدراسوین نابینایان و کم‌بینایان روز ۱۴ آذر ماه برگزار شد و محمدرضا مظلومی با کسب حداکثر آرا برای چهار سال دیگر روی مسند ریاست این فدراسیون باقی ماند.

پس از این انتخابات صحبت‌هایی مبنی بر پایان همکاری با محسن جعفری دبیر فدراسیون و سمیه شاعری نایب رئیس بانوان فدراسیون مطرح شد. البته این تغییرات در نهایت صورت گرفت و جعفری و شاعری به همکاری خود با فدراسیون پایان دادند.

قرار است مظلومی، دبیر جدید را به وزارت ورزش پیشنهاد بدهد و همچنین یک فرد جدید را برای نایب رئیسی بانوان انتخاب کند.

تسنیم، محسن جعفری روز اول مهر ۱۳۹۳ با حکم وزیر ورزش و سمیه شاعری روز ۱۱ آبان ۹۳ از سوی رئیس فدراسیون، احکام خود را دریافت کرده بودند.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار