صدور آرای کمیته تعیین وضعیت؛ تراکتورسازی محکوم شد

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین این فدراسیون وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه  اعلام کرد که آرای صادر شده به شرح  زیر است:

شکایت بیاض نورعلی  از تیم  آلمینیوم هرمزگان
پرداخت مبلغ ۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بیاض نورعلی  

شکایت سعید الهویی از تراکتورسازی تبریز
پرداخت مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سعید الهویی

شکایت علی یونسی المشیری از صنعت مس کرمان
پرداخت مبلغ ۸۲۳/۹۲۸/۵۸۳ ریال بابت قرارداد و ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علی یونسی المشیری

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  هستند. ضمناً در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه‌های قطعی شده، پرونده با درخواست متقاضی به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار