ساعی: انتخابات خیلی خوبی بود

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک گفت: انتخابات خیلی خوبی برگزار شد.

خبرنگار ورزشی هادی ساعی پس از برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک گفت: انتخابات خیلی خوبی بود و اینکه رای خودم را آوردم، خوب بود.

ادامه دارد

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار