سرپرست تیم کشتی آزاد جوانان منصوب شد

اسماعیل پلوئی به عنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.

و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، فدراسیون کشتی، اسماعیل پلوئی را بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب کرد.

با استناد به مفاد بخش «د»  آئین نامه «نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم‌های ملی کشتی کشور» اسماعیل پلوئی بعنوان سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار