اعلام آرای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته تعیین وضعیت در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطرح شده رای صادر کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال, آرای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال  در خصوص تعدادی از پرونده های مطرح شده به شرح زیر صادر شد:

* شکایت رسول سروش  از باشگاه فرهنگی صنعت مس رفسنجان

پرداخت مبلغ ۶۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۲/۹۸۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق رسول سروش  

* شکایت آرتا منهاجی از  باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان

پرداخت مبلغ ۱/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق آرتا منهاجی

* شکایت مهدی نوری از  باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان

پرداخت مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مهدی نوری

* شکایت پیمان شاملو از باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان

پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق پیمان شاملو

* شکایت حکیم حزبایی پور از  باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان

پرداخت مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد و ۶/۶۱۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق حکیم حزبایی پور

* شکایت امین متوسل زاده از  باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان

پرداخت مبلغ ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق امین متوسل زاده

آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.           

 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار