سرپرست تیم بسکتبال شهرداری تبریز محروم شد

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری تبریز به شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات محکوم شد.

و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، سرپرست تیم بسکتبال شهرداری تبریز به علت اعتراض و توهین و تهمت به کادر اجرایی مسابقه بین تیم‌های مهرام تهران و شهرداری تبریز به شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات محکوم شد.

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با حضور نمایندگان دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، اداره کل دفتر حقوقی و اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان و کلیه اعضای کمیته برگزار کننده و با استناد ناظران و داوران مسابقه مهرام تهران و شهرداری تبریز اتخاذ شد، شهرام عباس‌پناه سرپرست تیم بسکتبال شهرداری تبریز به علت اعتراض و توهین و تهمت به کادر اجرایی مسابقه بین تیم های مهرام تهران و شهرداری تبریز با استناد ناظر و داوران این بازی ، به شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات و همراهی تیم تحت هر عنوان و پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

پس از اتمام مدت محرومیت، حضور وی در مسابقات منوط به پرداخت جریمه نقدی مذکور به حساب فدراسیون و ارائه فیش آن به کمیته مسابقات خواهد بود.

کمیته  انضباطی همچنین سعید صالح نیا بدنساز تیم شهرداری تبریز را به علت اهانت به داور میز به سه ماه محرومیت از همراهی تیم محکوم کرد که با توجه به اظهارات و ابراز ندامت شدید وی در جلسه و تعهد نامبرده مبنی بر عدم تکرار تخلف و اعلام رضایت داور مربوطه به کمیته داوران و عدم سابقه وی در کمیته، محرومیت مذکور تا پایان لیگ فصل جاری به خالت تعلیق در آمد.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار