بیمه معلم و دانشگاه آزاد صدرنشینان لیگ شمشیربازی

کمیته مسابقات فدراسیون شمشیربازی نتایج هفته سوم مسابقات لیگ سراسری آقایان را اعلام کرد.

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی: هفته سوم از رقابت‌های لیگ سراسری آقایان ۱۰ آذر برگزار شد.

در اسلحه سابر تیم بیم معلم مقام رتبه نخست این هفته، تیم دانشگاه آزاد رتبه دوم و ارش مازندران رتبه سوم را کسب کردند.   در اسلحه فلوره دانشگاه آزاد اسلامی رتبه اول، بیمه معلم رتبه دوم و خانه شمشیربازی همدان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.  در اسلحه اپه نیز تیم های بیمه معلم، دانشگاه آزاد اسلامی و خانه شمشیربازی همدان به ترتیب موفق به کسب  رتبه اول تا سوم هفته سوم لیگ سراسری شدند.

 نتایج  کامل به شرح زیر است.

اسلحه سابر

رتبه ۱ : بیمه معلم  ( ٧بازى ، ٧برد ، ۰باخت ، ٢١ امتیاز )

رتبه ۲ : دانشگاه ازاد اسلامى ( ٧بازى ، ٦برد ، ١باخت ، ١٩ امتیاز )

رتبه ۳ : ارش مازندران (٧بازى ، ٥برد ،٢باخت ، ١٧ امتیاز )

رتبه ۴ : آکادمى شمشیر بازى اردبیل ( ٧بازى ، ٤برد ، ٣باخت ، ١٥ امتیاز )

رتبه ۵ : آترا ارتوپد ارومیه ( ٧بازى ، ٣برد ، ٤باخت ، ١٣ امتیاز )

رتبه ۶ : امیدهاى تهران ( ٧بازى ، ٢ برد ، ٥باخت ، ١١ امتیاز )

رتبه ۷ : عقاب پارسه ( ٧بازى ، ١برد ، ٦باخت ، ٩ امتیاز )

رتبه ۸ : طراوت لاهیجان (٧بازى ، ۰برد ، ٧باخت ، ٧امتیاز)

اسلحه فلوره

رتبه ۱ : دانشگاه ازاد اسلامى (٧بازى ، ٧برد ، ۰باخت ، ٢١ امتیاز )

رتبه ۲ : بیمه معلم ( ٧بازى ، ٦برد ، ١باخت ،١٩ امتیاز )

رتبه ۳ : خانه شمشیر بازى همدان ( ٧بازى ، ٥برد ، ٢باخت ، ١٧ امتیاز)

رتبه ۴ : خیام اسان بر ( ٧بازى ، ٤برد ،٣باخت ، ١٥ امتیاز )

رتبه ۵ : صدر مشهد (٧بازى ، ٣برد ، ٤ باخت ، ١٣ امتیاز )

رتبه ۶  : امیدهاى تهران : ٧بازى ، ١برد ، ٦باخت ، ٩امتیاز )

رتبه ۶ : عقاب پارسه ( ٧بازى ، ١برد ، ٦باخت ، ٩ امتیاز)

رتبه ۶ : دلفین هفت زنجان ( ٧بازى ، ١برد ،٦باخت ، ٩ امتیاز )

اسلحه اپه

رتبه ۱ : بیمه معلم (٨بازى ، ٨برد ،۰باخت ، ٢٤ امتیاز )

رتبه ۲ : دانشگاه ازاد اسلامى ( ٨بازى ، ٧برد ، ١باخت ، ٢٢امتیاز )

رتبه ۳ : خانه شمشیر بازى همدان ( ٨بازى ، ٦برد ، ٢باخت ، ٢� امتیاز )

رتبه ۴ : اکادمى شمشیربازى اردبیل ( ٨بازى  ، ٥ برد ، ٣باخت ، ١٨ امتیاز )

رتبه ۵ : عقاب پارسه (٨بازى ، ٣برد ، ٥ باخت ، ١٤ امتیاز )  

رتبه ۵ :  خاوران خراسان جنوبى ( ٨بازى ، ٣برد ، ٥باخت ، ١٤ امتیاز )

رتبه ۷ : امید هاى تهران (٨بازى ، ٢برد ، ٦باخت ، ١٢ امتیاز )

رتبه ۷ : صدر مشهد (٨بازى ، ٢برد ، ٦باخت ، ١٢ امتیاز )

رتبه ۹ : بانک قوامین ( ٨بازى ، ۰برد ، ٨باخت ، ٨امتیاز )

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار