آرای کمیته تعیین وضعیت اعلام شد

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:

۱-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت عمار نیک پور از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران(مناطق نفت خیز جنوب) 

پرداخت مبلغ ۶۸/۱۷۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و۱/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق عمار نیک پور

۲-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  عبدالرضا غفوریان از باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم 

پرداخت مبلغ ۴۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۹/۴۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق عبدالرضا غفوریان

۳-رای کمیته تعیین وضعیت بابت  شکایت  خدیجه حسین پور از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران 

پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی 

آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند.
 ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار