پرسپولیس و برانکو برابر گلوگیرترین حریف

ذوب آهن اصفهان این هفته به تهران می آید تا با پرسپولیس بازی کند .در ۳سال گذشته پرسپولیس برابر تیم فوتبال ذوب آهن کارنامه ضعیفی داشته و در ۷بازی ۲مساوی و۵باخت به دست آورده است.

به گزارش "توپ" از این ۷نتیجه ناکام، ۵نتیجه در دوران حضور برانکو بوده است ودر۲بازی دیگر هدایت پرسپولیس بر عهده حمید درخشان بوده است .


این ۷بازی را با هم مرور می کنیم:

 

۱-دور برگشت لیگ چهاردهم:         پرسپولیس ۱ ذوب آهن۲   (حمیددرخشان)


۲-مسابقه نیمه نهایی جام حذفی ۹۳:             پرسپولیس ۱ ذوب آهن۲   (حمید درخشان)


۳-دور رفت لیگ پانزدهم :                       پرسپولیس ۱ ذوب آهن۲   (برانکو)


۴-مسابقه یک چهارم نهایی جام حذفی ۹۴:    پرسپولیس ۰ ذوب آهن۲     (برانکو)


۵-دور برگشت لیگ پانزدهم:                   پرسپولیس ۲ ذوب آهن۲      (برانکو)


۶-دور رفت لیگ شانزدهم:                     پرسپولیس ۰ذوب آهن۱       (برانکو)


۷-دور برگشت لیگ شانزدهم:                  پرسپولیس ۳ ذوب آهن۳      (برانکو)

ورزش۳

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار