داورزنی: موضوع پزشکی از بحث‌های مهم در حفظ سرمایه‌های ملی یا همان ورزشکاران است

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش گفت: موضوع پزشکی از بحث‌های مهم در حفظ سرمایه‌های ملی یا همان ورزشکاران است که البته کمتر مورد توجه در فدراسیون‌ها قرار می‌گیرد.

خبرنگار ورزشی ،  محمدرضا داورزنی در حاشیه نشست فدراسیون پزشکی ورزشی با کمیته‌های پزشکی فدراسیون‌های مختلف اظهار داشت: موضوع پزشکی از بحث‌های مهم در حفظ سرمایه‌های ملی یا همان ورزشکاران است که البته کمتر مورد توجه در فدراسیون‌ها قرار می‌گیرد. ما اعتقاد داریم زمانی که یک ورزشکار وارد عرصه ورزش می‌شود باید تحت نظارت کمیته پزشکی باشد و برایش پرونده تشکیل شود.

ادامه دارد...

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار