خطیبی دهان خود را در انزلی چسب زد!

سرمربی ماشین سازی در جریان دیدار با ملوان دهان خود را با چسب بست.

به گزارش "توپ"، رسول خطیبی با رفتاری عجیب و دور از انتظار دقیقه ۴۲ دیدار با انزلی با استفاده از چسب دهان خود را بست تا به این شکل به تصمیمات داور اعتراض کند. خطیبی که پیش از این به دلیل برخی رفتارها ۴ جلسه از همراهی تیم خود محروم شده بود، بعد از عصبانیت از تصمیمات داور مسابقه، ترجیح داد تا به این شکل به تصمیمات داور اعتراض کند.


بعد از این رفتار خطیبی، داور مسابقه و داور چهارم به سمت او رفتند و با او درباره این تصمیم عجیب صحبت کردند. خطیبی بعد از گفت و گو با داور مسابقه دیگر از چسب استفاده نکرد تا فضای برگزاری مسابقه آرام شود.


این تصمیم خطیبی با انتقاد دست نشان در کنار زمین همراه شد و سرمربی ملوان نسبت به این رفتارهای سرمربی ماشین سازی انتقاد کرد.

ورزش۳

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار