یک جلسه محرومیت قطعی و ۳ ماه محرومیت تعلیقی برای خسرونژاد

به پرونده آرین خسرونژاد ورزشکار جوان استان گلستان که در زمان برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور در قزوین مرتکب اعمال خلاف مقررات شده بود، رسیدگی شد.

، با حضور نمایندگان وزارت ورزش و دیگر اعضای کمیته انضباطی، به پرونده آرین خسرونژاد ورزشکار جوان استان گلستان که در زمان برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان کشور در قزوین مرتکب اعمال خلاف مقررات شده بود، رسیدگی شد. 

 ابتدا گزارش داور و سرداور مسابقات و سپس گزارش میدانی کمیته مسابقات برای اعضا قرائت شد.

در ادامه با حضور ورزشکار در جلسه اعضا ضمن مطرح کردن سوالاتی از نامبرده به دفاعیات ایشان توجه کردند.

در پایان پس از شور و مشورت و بررسی تمامی جوانب و با عنایت به عدم سابقه ورزشکار و ابراز پشیمانی و عذرخواهی و تعهد مکتوب در رابطه با عدم تکرار اینگونه اقدامات، رای کمیته به شرح ذیل صادر شد: 

با توجه به محرومیت ورزشکار از حضور در دومین دوره تور ایرانی بزرگسالان، برای ایشان سه ماه محرومیت تعلیقی از کلیه مسابقات با طول دوره پنج ماهه در نظر گرفته شد.

در صورتیکه ورزشکار در ۵ ماه پیش رو مجدد مرتکب اعمال خلاف مقررات ورزشی شد، علاوه بر بررسی جرایم جدید، سه ماه محرومیت تعلیقی از حالت تعلیق خارج و محرومیت قطعی ۳ ماهه از مسابقات رسمی برای نامبرده اعمال می‌شود، درصورتیکه در ۵ ماه پیش رو ورزشکار نسبت به رعایت مقررات و شئونات ورزشی اقدام نماید، سه ماه محرومیت تعلیقی پس از پایان دوره ۵ ماهه فسخ می‌شود.

در پایان دبیر فدراسیون تاکید کرد که ورزشکاران در هر سطحی از بازی، موظف به رعایت مقررات و شئونات ورزشی در مسابقات و اردوهای تمرینی سطح استان و کشور می باشند و لذا این فدراسیون با هرگونه بی انضباطی برخورد خواهد کرد،  ضمن اینکه هدف اصلی فدراسیون ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت های پاک ورزشی و بازدارندگی از تکرار چنین مواردی می باشد.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار