فریم به فریم با شانس بزرگ کمال/ چرا اخراج نشد؟

وبسایت رسمی توپ - اشتباه داور باعث شد که کمال دقایق زیادی را بی‌احتیاط تکل بزند و بجنگد.

به گزارش وبسایت توپ، کمال کامیابی‌نیا خوش شانس بود که در دربی ۸۵ اخراج نشد. کامیابی‌نیا یک بار در دقیقه ۳۴ مسابقه با تکل خشنی که روی پای ابراهیمی رفت، می‌توانست کارت بگیرد. ولی داور مسابقه به اشتباه محسن ربیع‌خواه که در صحنه حضور داشت را جریمه کرد. ربیع‌خواه در صحنه خطا نه حرکت خطرناکی انجام داده بود و نه بعد از آن اعتراضی داشت که منجر به دریافت کارت شود. ولی ربیع‌خواه کارت گرفت تا در تمام طول مسابقه، به‌جای کمال کامیابی‌نیا، این محسن ربیع‌خواه باشد که بااحتیاط بازی کرد. کمال که مطمئن بود در آن صحنه کارت به بازیکن کناری‌اش داده شد، در طول مسابقه بی‌پروا تکل می‌زد و می‌جنگید. تا این که بالاخره در دقیقه ۷۸ داور را مجاب کرد که به او هم کارت بدهد. کارتی که اگر داور به درستی ثبت می‌کرد، کامیابی‌نیا دربی را به پایان نمی‌رساند.

دقیقه۳۳: کامیابی‌نیا تکل خشنی روی پای امید ابراهیمی می‌زند، ولی ربیع‌خواه با کارت داور جریمه می‌شود.

کارشناس داوری دربی

کارشناس داوری دربی

دقیقه ۷۸: برای دومین مرتبه خطای کامیابی‌نیا کارت زرد دارد. این بار داور به درستی به کمال کارت می‌دهد. ولی چون اولین کارت به نام ربیع‌خواه ثبت شده بود، کمال اخراج نشد. 

کارشناس داوری دربی

 

وب سایت نود

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار