برنامه مسیر آموزش داوری

پیشنهادات ایران به اتحادیه جهانی کشتی

فدراسیون کشتی ایران پس از ارائه برنامه مسیر آموزش داوری اتحادیه جهانی دو پیشنهاد خود را به اتحادیه جهانی ارسال کرد.

، فدراسیون کشتی ایران پس از ارائه برنامه مسیر آموزش داوری اتحادیه جهانی دو پیشنهاد خود را در زمینه برگزاری کلاس‌های مشترک میان داوران و مربیان و کاهش تفاوت فاحش میان تعداد داوران در قاره‌های مختلف را به اتحادیه جهانی ارسال کرد.

  متن نامه ارسالی ایران به نناد لالوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

از ارسال برنامه مسیر آموزش داوری اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون‌های ملی، سپاسگزارم. اما به نظر می‌رسد در صورتی که بخواهیم ادامه مسیر آموزش داوری در اتحادیه، به کاهش مسائل داوری ختم شود، ضرورت دارد موارد ذیل در مسیر آموزش داوری ارائه شده تا المپیک ۲۰۲۰ در نظر گرفته شود:

علیرغم پیگیری‌های متعدد فدراسیون کشتی ایران در خصوص برگزاری کلاس‌های مشترک میان داوران و مربیان، جهت فهم بهتر و بیشتر موضوعات فنی و داوری در کشتی و پذیرش ضرورت انجام این موضوع از سوی شما و اکثریت اعضاء هیئت رئیسه، همچنین طرح و پذیرش موضوع مذکور در جلسه هیئت رئیسه اتحادیه جهانی در پاریس، در مسیر تعریف شده برای آموزش داوران تا المپیک ۲۰۲۰، هیچ گونه اشاره‌ای به برگزاری این کلاس‌های مشترک، که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ابهامات و مشکلات داوری در مسابقات کشتی داشته باشد، نشده است.

برای من مشخص نیست که چرا چنین موضوع مهم و ارزشمندی که می‌تواند بسیاری از اختلافات میان داوران و مربیان ما را کاهش دهد و فضای آرام و مناسب تری در مسابقات ایجاد نماید، مورد توجه همکاران در کمیته داوران اتحادیه جهانی قرار نمی‌گیرد و ضرورت و اهمیت موضوع درک نمی شود. لطفاً با توجه به اینکه موضوع برگزاری کلاس‌های مشترک داوری - مربیگری، به عنوان یکی از راه حل‌های جدی در کاهش مسائل داوری در کشتی، (به ویژه در کشتی فرنگی)، نسبت به اصلاح مسیر آموزش داوری و قرار دادن کلاس‌های مشترک داوری و مربیگری در مسیر آموزش داوری اتحادیه جهانی کشتی از سوی کمیته داوران اقدام شود.

در جلسه هیئت رئیسه در پاریس نیز آنتونی سیلوستره، پس از اعلام نظر مثبت اعضا در این مورد، اعلام کرد، برنامه کلاس‌های مشترک آموزشی میان داوران و مربیان در قالب مسیر آموزش داوری تا المپیک ۲۰۲۰، به زودی ارائه خواهد شد. اما در این پیشنهاد، خبری از کلاس های مشترک داوری- مربیگری مشاهده نمی‌شود.

همانطور که به خاطر دارید، پیرو ارائه گزارشی از تفاوت آماری فاحش، میان داوران ۱S قاره اروپا، با تعداد داوران ۱S سایر قاره‌ها (آسیا ، آمریکا ، آفریقا - اقیانوسیه)، که مجدداً مستندات آن به پیوست ارائه می‌شود  در جلسه هیئت رئیسه، در پاریس، مقرر شد برنامه‌ای از سوی کمیته داوران اتحادیه، برای کاهش این تفاوت فاحش میان موقعیت های داوری در قاره های مختلف، ارائه شود تا به تدریج شاهد کاهش نابرابری‌های موجود در میان داوران اتحادیه جهانی کشتی در دنیا باشیم. اما متاسفانه در طرح  مسیر آموزش داوری ارائه شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، هیچ برنامه‌ای برای کاهش نابرابری فاحش میان داوران قاره ها ارائه نشده است.

همانطور که مطلع هستید بخشی از تفاوت میان داوران ۱s در میان قاره‌های مختلف می‌تواند به میزان مشارکت (فنی، مالی و اجرایی) کشورهای وابسته به هر قاره در میزان فعالیت داوران آن قاره بستگی داشته باشد و این امری منطقی است، اما نابرابری فاحش موجود، بسیار فراتر از میزان تفاوت فعالیت کشورهای وابسته به هر قاره، در کشتی جهان است. به عنوان مثال اروپا و آسیا که در مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ برزیل، هر دو قاره موفق به کسب ۱۴ مدال طلا شده‌اند، با تفاوت فاحش ۵۵ داور ۱S برای اروپا و ۱۷ داور ۱S برای آسیا مواجه هستند.

لطفاً با توجه به اینکه کاهش این نابرابری در جلسه هیئت رئیسه در پاریس مورد خواست شما و اکثریت اعضا هیئت رئیسه هم بوده است، از کمیته داوران خواسته شود، در قالب طرح مسیر آموزش داوران تا المپیک ۲۰۲۰، هر چه سریعتر برنامه‌ای برای کاهش تبعیض موجود ارائه شود.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار