تیم‌های ملی کشتی سنتی بامداد فردا راهی ترکمنستان می‌شوند

تیم‌های ملی کشتی سنتی برای حضور در پنجمین دوره رقابت‌های داخل سالن آسیا با مداد فردا راهی شهر عشق آباد کشور ترکمنستان می شوند.

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم‌های ملی کشتی سنتی برای حضور در پنجمین دوره رقابت‌های داخل سالن آسیا بامداد فردا (پنجشنبه) راهی شهر عشق آباد کشور ترکمنستان می‌شوند.

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

آلیش بانوان:

بخش آزاد:
۵۵ کیلوگرم: زهرا یزدانی
۶۰ کیلوگرم: زهرا محمودی
۶۵ کیلوگرم: لیلا سالاروند
۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی
۷۵ کیلوگرم: مریم احمدی
۷۵+ کیلوگرم: سعیده رحیمی

بخش کلاسیک:
۵۵ کیلوگرم: زهرا یزدانی
۶۰ کیلوگرم: ریحانه شیخیان
۶۵ کیلوگرم: سحر غنی زاده
۷۰ کیلوگرم: سارا علیپور
۷۵ کیلوگرم: الهه رضایی
۷۵+ کیلوگرم: آسیه شجاعی

کشتی با کمربند بانوان:

بخش آزاد:
۵۰ کیلوگرم: لیلا سیاهوشی
۵۵ کیلوگرم: زهرا یزدانی
۶۰ کیلوگرم: زهرا محمودی
۶۵ کیلوگرم: لیلا سالاروند
۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی
۷۵+ کیلوگرم: سعیده رحیمی

بخش کلاسیک:
۵۰ کیلوگرم: لیلا سیاهوشی
۵۵ کیلوگرم: زهرا یزدانی
۶۰ کیلوگرم: ریحانه شیخیان
۶۵ کیلوگرم: سحر غنی زاده
۷۰ کیلوگرم: سارا علیپور
۷۵+ کیلوگرم: آسیه شجاعی

ترکمن گورش زنان:

بخش آزاد:
۵۲ کیلوگرم: لیلا سیاهوشی
۵۸ کیلوگرم: زهرا محمودی
۶۳ کیلوگرم: لیلا سالاروند
۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی
۷۰+ کیلوگرم: سعیده رحیمی

بخش کلاسیک:
۵۲ کیلوگرم: لیلا سیاهوشی
۵۸ کیلوگرم: ریحانه شیخیان
۶۳ کیلوگرم: سحر غنی زاده
۷۰ کیلوگرم: سارا علیپور
۷۰ + کیلوگرم: آسیه شجاعی

مربی ارشد: فراست مبتدی
مربیان: ملیحه فضلی- نرگس خسروی
سرپرست: معصومه بابایی

آلیش مردان:

بخش آزاد:
۶۰ کیلوگرم: حمید بهرامی
۷۰ کیلوگرم: محمد غلامی
۸۰ کیلوگرم: هادی سلیمی
۹۰ کیلوگرم: داود عوض زاده
۱۰۰ کیلوگرم: عبداله ایری
۱۰۰+ کیلوگرم: عبدالواحد محمدی

بخش کلاسیک:
۶۰ کیلوگرم: علی خلیلی
۷۰ کیلوگرم: قاسم دازی
۸۰ کیلوگرم: هادی سلیمی
۹۰ کیلوگرم: حامد میرزاپور
۱۰۰ کیلوگرم: محمود پروانیه
۱۰۰+ کیلوگرم: حبیب غلام پور

کشتی با کمربند مردان:

بخش آزاد:
۵۵ کیلوگرم: علی خلیلی
۶۰ کیلوگرم: قاسم نوروزی
۶۵ کیلوگرم: عبدالناصر قربانپور
۷۰ کیلوگرم: اسماعیل امیری
۸۰ کیلوگرم: یاسر محمدی رستم
۹۰ کیلوگرم: داود عوض زاده
۱۰۰ کیلوگرم: عبداله ایری
۱۰۰+ کیلوگرم: عبدالواحد محمدی

بخش کلاسیک:
۵۵ کیلوگرم: علی خلیلی
۷۰ کیلوگرم: محمد غلامی
۸۰ کیلوگرم: یاسر محمدی رستم
۹۰ کیلوگرم: حامد میرزاپور
۱۰۰ کیلوگرم: محمود پروانه
۱۰۰+ کیلوگرم: حبیب غلام پور

ترکمن گورش مردان:

بخش آزاد:
۵۷ کیلوگرم: قاسم نوروزی
۶۲ کیلوگرم: عبدالناصر قربانپور
۶۸ کیلوگرم: اسماعیل امیری
۷۵ کیلوگرم: قاسم دازی
۸۲ کیلوگرم: حبیب ترابی
۹۰ کیلوگرم: حامد میرزاپور
۱۰۰ کیلوگرم: محمود پروانه
۱۰۰+ کیلوگرم: حبیب غلام پور

بخش کلاسیک:
۵۷ کیلوگرم: قاسم نوروزی
۶۲ کیلوگرم: حمید بهرامی
۶۸ کیلوگرم: اسماعیل امیری
۷۵ کیلوگرم: قاسم دازی
۸۲ کیلوگرم: حبیب ترابی
۹۰ کیلوگرم: داود عوض زاده
۱۰۰ کیلوگرم: عبداله ایری
۱۰۰+ کیلوگرم: عبدالواحد محمدی

قزاق کوراش مردان:
۷۰ کیلوگرم: امید خدمتی
۹۰ کیلوگرم: علی مهدی زاده
۹۰+ کیلوگرم: سعید قاسمی

سرمربی آلیش، ترکمن گورش، قزاق کوراش: امین رشید لمیر
مربیان: آلیش، ترکمن گورش، قزاق کوراش: علی اصغر زمانی، هادی محبی، حسنعلی نبی زاده، عیسی پورنادری، رامین احمدی کمرپشتی، اسفندیار کاظمی
سرپرست: علی صحرایی

تیم کشتی پهلوانی:

۷۰ کیلوگرم: محمد نادری
۹۰ کیلوگرم: ارشک محبی
۱۰۰+ کیلوگرم: احمد میرزاپور
سرمربی: عبدالرضا کارگر
مربی: نادر صدیقی
سرپرست: علی زندی

همچنین برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

۲۷ شهریورماه: ترکمن گورش (آزاد) اوزان ۵۷، ۶۲، ۶۸، ۷۵، ۸۲، ۹۰، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم
۲۸ شهریورماه: ترکمن گورش (کلاسیک) اوزان ۵۷، ۶۲، ۶۸، ۷۵، ۸۲، ۹۰، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم
۲۹ شهریورماه: کشتی با کمربند اتحادیه جهانی کشتی(آزاد) اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم
۳۰ شهریورماه: کشتی با کمربند اتحادیه جهانی کشتی(کلاسیک) اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم
۳۱ شهریورماه: کشتی پهلوانی اوزان ۷۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم
۳۱ شهریورماه: قزاق کوراش اوزان ۷۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم
یک مهرماه: آلیش (آزاد) اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم
۲ مهرماه: آلیش (کلاسیک) اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم


 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار