اعلام برنامه هفته‌های ششم تا هفدهم لیگ دسته اول

کمیته مسابقات، برنامه هفته‌های ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.‏

و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه هفته‌های ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ ‏را به شرح زیر اعلام کرد:‏

هفته ششم ‏
شنبه - اول مهر ماه ۹۶‏

بادران تهران - راه‌آهن، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه کارگران تهران
نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان
یکشنبه - ۲ مهر ماه ۹۶‏
فجرسپاسی شیراز - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز
صبای قم - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
مس رفسنجان - شهرداری تبریز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهدای رفسنجان
نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ماشین‌سازی تبریز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۶، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
مس کرمان - آینده‌سازان برق جدید شیراز، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
دوشنبه - ۳ مهر ۹۶‏
اکسین البرز - شهرداری ماهشهر، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه انقلاب کرج

هفته هفتم
پنجشنبه - ۶ مهر ماه ۹۶‏
راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه راه‌آهن تهران
چهارشنبه - ۱۲ مهر ۹۶‏
شهرداری تبریز - ماشین‌سازی تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
خونه به خونه مازندران - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه هفتم تیر بابل
اکسین البرز - نساجی مازندران، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه انقلاب کرج
ملوان بندرانزلی - مس رفسنجان، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه تختی بندرانزلی
آینده سازان برق جدید شیراز - صبای قم، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - بادران تهران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
شهرداری ماهشهر - مس کرمان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته هشتم
سه‌شنبه - ۱۸ مهر ۹۶‏

مس رفسنجان - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهدای رفسنجان
نساجی مازندران - شهرداری تبریز، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صبای قم - شهرداری ماهشهر، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
بادران تهران - خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه کارگران تهران
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
ماشین‌سازی تبریز- آینده‌سازان برق جدید شیراز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
مس کرمان - اکسین البرز، ساعت ۱۶، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷:۱۵، ورزشگاه شهیدبهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته نهم
دوشنبه - ۲۴ مهرماه ۹۶‏

خونه به خونه مازندران - ماشین‌سازی تبریز، ساعت ۱۵، ورزشگاه هفتم تیر بابل
آینده‌سازان برق جدید شیراز - بادران تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
راه‌آهن تهران - صبای قم، ساعت ۱۵، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران
ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی بندرانزلی
شهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
اکسین البرز - مس رفسنجان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان - نساجی مازندران،‌ ساعت ۱۶، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه شهدای ماهشهر
گل‌گهر سیرجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

هفته دهم
شنبه - ۲۹ مهر ۹۶‏

نساجی مازندران - آینده‌سازان برق جدید شیراز، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
بادران تهران - شهرداری ماهشهر، ساعت ۱۵، ورزشگاه کارگران تهران
آلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۵، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
ماشین‌سازی تبریز - اکسین البرز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
ایرانجوان بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
یکشنبه - ۳۰ مهر ۹۶‏
مس رفسنجان - مس کرمان، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه شهدای رفسنجان
صبای قم - شهرداری تبریز، ساعت ۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره)  قم

هفته یازدهم
چهارشنبه - ۱۰ آبان ۹۶‏

نساجی مازندران - مس رفسنجان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ملوان بندرانزلی - ماشین‌سازی تبریز، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه تختی بندرانزلی
آینده‌سازان برق جدید شیراز - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
راه‌آهن تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران
اکسین البرز - بادران تهران، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه انقلاب کرج
گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
شهرداری تبریز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
مس کرمان - صبای قم، ساعت ۱۵، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شهرداری ماهشهر - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته دوازدهم
سه‌شنبه - ۱۶ آبان ۹۶‏

خونه به خونه مازندران - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه هفتم تیربابل
مس رفسنجان - آینده‌سازان برق جدید شیراز، ساعت ۱۴:۳۰،‌ ورزشگاه شهدای رفسنجان
صبای قم - اکسین البرز، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
ماشین‌سازی تبریز - شهرداری ماهشهر، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
بادران تهران - نساجی مازندران، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه کارگران تهران
آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
فجرسپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
ایرانجوان بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سیزدهم
سه‌شنبه - ۲۳ آبان ۹۶‏

مس رفسنجان - بادران تهران، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه شهدای رفسنجان
نساجی مازندران - صبای قم، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان - ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
آینده‌سازان برق جدید شیراز - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز
اکسین البرز - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه انقلاب کرج
راه‌آهن تهران - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران
شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
ملوان بندرانزلی - گل گهر سیرجان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه تختی بندرانزلی
شهرداری ماهشهر - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته چهاردهم
سه‌شنبه - ۳۰ آبان ۹۶‏

آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه هفتم تیربابل
بادران تهران - مس کرمان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه کارگران تهران
ماشین‌سازی تبریز - نساجی مازندران، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
صبای قم - مس رفسنجان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
گل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
ایرانجوان بوشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان - اکسین البرز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته پانزدهم
دوشنبه - ۶ آذر ۹۶‏

مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهدای رفسنجان
نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
اکسین البرز - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه انقلاب کرج
آینده‌سازان برق جدید شیراز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
صبای قم - بادران تهران، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
راه آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۴:۱۵، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهران
شهرداری ماهشهر- خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته شانزدهم
یکشنبه - ۱۲ آذر ۹۶‏

ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر، ساعت ۱۴، ورزشگاه تختی بندرانزلی
گل‌گهر سیرجان - آینده‌سازان برق جدید شیراز، ساعت ۱۴، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
خونه به خونه مازندران - اکسین البرز، ساعت ۱۴، ورزشگاه هفتم تیربابل
آلومینیوم اراک - مس کرمان، ساعت ۱۴، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
فجرسپاسی شیراز - نساجی مازندران، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظیه شیراز
ماشین‌سازی تبریز- صبای قم، ساعت ۱۴، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
راه‌آهن تهران - شهرداری تبریز، ساعت ۱۴، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران
ایرانجوان بوشهر - مس رفسنجان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجدسلیمان - بادران تهران، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته هفدهم
یکشنبه - ۱۹ آذر ۹۶‏

بادران تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۴، ورزشگاه کارگران تهران
مس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهدای رفسنجان
صبای قم - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۴، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
مس کرمان - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۴،  ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
اکسین البرز - آلومینیوم اراک، ساعت ۱۴، ورزشگاه انقلاب کرج
آینده‌سازان برق جدید شیراز - خونه به خونه مازندران، ساعت ۱۴، ورزشگاه حافظیه شیراز
نساجی مازندران - راه‌آهن تهران، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۴، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
شهرداری ماهشهر - گل گهرسیرجان، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه شهدای ماهشهر

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار