آرای سنگین فدراسیون کاراته؛ ۵ سبک توبیخ، ۴ نفرمحروم و ۲ سبک به کمیته انضباطی احضار شدند

در پی اعزام غیرقانونی و خارج از ضوابط اداری به رقابت‌های بین المللی، چهار سبک توبیخ کتبی دریافت کردند و ۴ نفر از دست اندرکاران این اعزام نیز تا پایان سال از فعالیت در حوزه اجرایی و مربیگری محروم شدند.

و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، با برگزاری جلسه‌ای در فدراسیون با حضور محمدصادق فرجی، رئیس، محسن آشوری، دبیر، احمدشقاقی، نایب رئیس، انوشیروان دادگر، مدیر روابط عمومی، شوشتری رئیس کمیته انضباطی و محمدتوپا اسفندیاری، رئیس کمیته حقوقی به تخلفات چند سبک تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد:
۱-از این پس با ورزشکاران اعزامی به مسابقات برون مرزی بدون مجوز، از حضور در میادین بین المللی و داخلی جلوگیری خواهد شد.

۲-در پی اعزام غیرقانونی و بدون مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان به کشور ترکیه و نیز به دلیل رعایت نکردن مقررات و فراهم نمودن شرایط اعزام ورزشکاران، وحید حسابی، احمد احسانی، بهنام مطلبی زاده و مریم ذکاوتی تا پایان سال از فعالیت در حوزه اجرایی و مربیگری محروم شدند.

۳-سبک‌های سوکیوکوشین، سی شین کیوکوشین، کیوکوشین ماتسویی، کیوکوشین ماتسوشیما، و ساکاماتو به دلیل اعزام ورزشکاران بدون مجوز به رقابت‌های برون مرزی توبیخ کتبی شدند و علاوه بر آن در پرونده سبکی آنها این تخلفات درج شد.

همچنین برگزاری مسابقات بین المللی سبک فودوکان با ریاست فردین نادری نژاد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برگزاری نامناسب و دیرهنگام زمان برگزاری با توجه به شکایت مکتوب ۳ هیئت کاراته استان‌ها و برخی ورزشکاران، برگزار نکردن چند وزن باقی مانده، اخذ مبالغ زیاد و نیز عدم پاسخگویی به ورزشکاران از جمله مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا اطلاع ثانوی از برگزاری مسابقات بین المللی این سبک در کشور جلوگیری به عمل آید تا کمیته انضباطی فدراسیون به این موضوع رسیدگی کند.

*سبک شوتوکان ساساکی‌ها به دلیل ورود اتباع خارجی در مسابقات کشوری در استان کرمانشاه بدون مجوز، ضمن توبیخ کتبی تا تشکیل کمیته انضباطی از برگزاری مسابقات این سبک در کشور جلوگیری خواهد شد.

*به دلیل رعایت نکردن شئونات اخلاقی و ورزشی در جریان مسابقات بین المللی جام وحدت و دوستی توسط غلامعلی حیدری، این موضوع در جلسه بعدی کمیته انضباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار