نکات آماری از تقابل بیست وشش ساله پرسپولیس و عربستانی ها

وب سایت رسمی توپ-پرسپولیس تاکنون بیست وسه بار با تیمهای عربستانی در تورنمنتهای آسیایی روبرو شده است.

به گزارش سایت نود،  هشت برد، شش باخت و نه تساوی حاصل عملکرد پرسپولیس مقابل عربستانیها بوده است.

الهلال با دوازده بار رویارویی مقابل پرسپولیس در بین تیمهای عربستانی رکورددار است ، الاتحاد شش بار، النصر سه بار و الشباب دوبار حریف پرسپولیس در آسیا بوده اند.

بهترین پیروزیهای پرسپولیس تاکنون دو نتیجه سه بریک مقابل تیمهای عربستانی ( الهلال و الاتحاد)  بوده است .

بدترین باختهای پرسپولیس ، شکست چهاربریک مقابل الهلال در فروردین هفتادوهفت و سه شکست سه برصفر مقابل النصر، الاتحاد و الهلال بوده است .

پرسپولیس مجموعا به تیمهای عربستانی هفده گل زده و بیست و هفت گل دریافت کرده است .

علی پروین با هفت بار سرمربیگری پرسپولیس مقابل سعودیها و عدم شکست مقابل انها در بین مربیان پرسپولیس بهترین کارنامه را دارد.

کل نتایج پرسپولیس مقابل باشگاههای عربستانی:

مرداد٧٠ الهلال صفر پرسپولیس صفر

مرداد ٧٠ پرسپولیس یک الهلال صفر

آبان ٧١ پرسپولیس یک الاتحادصفر

آبان ٧١ الاتحاد یک پرسپولیس یک

آبان ٧٥ النصر٣ پرسپولیس ٢

اسفند٧٦ پرسپولیس یک الهلال صفر


فروردین ٧٧ پرسپولیس یک الهلال ٤


بهمن ٧٨ الهلال صفر پرسپولیس صفر


اسفند٧٩ پرسپولیس صفر الاتحادصفر


اسفند٧٩ پرسپولیس٣ الهلال١


اسفند٨٧ الشباب صفر پرسپولیس صفر


اردیبهشت ٨٨ پرسپولیس یک الشباب صفر


اسفند٨٩ الاتحاد٣ پرسپولیس ١


اردیبهشت ٩٠ پرسپولیس ٣ الاتحاد١


اسفند٩٠ الهلال یک پرسپولیس یک


اردیبهشت ٩١: پرسپولیس صفر الهلال یک


خرداد٩١ الاتحاد٣ پرسپولیس صفر


اسفند٩٣ النصر٣ پرسپولیس صفر


اردیبهشت ٩٤ پرسپولیس یک النصر صفر


خرداد٩٤ پرسپولیس یک الهلال صفر


خرداد٩٤ الهلال٣ پرسپولیس صفر


اسفند٩٥ پرسپولیس یک الهلال یک


اردیبهشت ٩٦ الهلال صفر پرسپولیس صفر


٢٣ بازی :٨ برد، ٦ باخت و ٩ مساوی

وب سایت نود

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار