تست آمادگی تیم ملی آب‌های آرام بانوان جوانان برگزار شد

تست آمادگی ملی پوشان تیم ملی آب‌های آرام بانوان رده سنی جوانان در بخش کایاک و کانو انجام شد.

و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، کادر فنی تیم ملی آب‌های آرام بانوان رده سنی جوانان به منظور ارزیابی قایقرانان حاضر در اردو تست آمادگی انجام دادند. در این تست، قایقرانان در کایاک و کانوی مسافت ۲۰۰ و ۵۰۰ متر در دور مقدماتی و فینال رقابت کردند. در پایان نفرات برتر کایاک و کانو مشخص شدند.

در بخش کایاک ۵۰۰ متر، سما یاسمی، الناز شفیعیان و ساجده تبریزی رده‌های اول تا سوم را بدست آوردند. کیانا کمال زاده، سارا حسینی، نرجس کارگرپور، رسپینا قویدل، پدیده پهلوان زاده، ساغر خاقانی، ساقی خاقانی و ترانه تارنگ در رده های بعد قرار گرفتند.

در کانوی ۵۰۰ متر نیز پریسا محمدزاده، سارا درختی، پرستو مهنما، فرانک چشمه و مائده شورگشتی رده های اول تا پنجم را به دست آوردند.

در کایاک ۲۰۰ متر سما یاسمی اول، الناز شفیعیان دوم و کیانا کمال زاده سوم شدند. در رده های بعد نیز سارا حسینی، رسپینا قویدل، ساجده تبریزی، نرجس کارگرپور، پدیده پهلوان زاده، ساغر خاقانی، ساقی خاقانی و ترانه تارنگ قرار گرفتند.

در کانوی ۲۰۰ متر پریسا محمدزاده، سارا درختی، پرستو مهنما، فرانک چشمه و مائده شورگشتی اول تا پنجم شدند. نتایج این تست توسط اعضای کمیته فنی آب‌های آرام تحلیل خواهد شد و بر اساس آن در خصوص ادامه اردوهای تیم تصمیم گیری می‌شود.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار