اعلام برنامه کامل نیم‌فصل نخست لیگ دسته اول

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه کامل نیم‌فصل نخست لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور را اعلام کرد.

و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه نیم‌فصل اول لیگ دسته یک در فصل ۹۷-۹۶ را به شرح زیر اعلام کرد:

 ‎هفته اول
* دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶‏
نفت مسجد سلیمان _ ماشین‌ سازی تبریز ساعت ۲۰:۳۰ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
راه‌آهن تهران - شهرداری ماهشهر ساعت ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
ملوان بندرانزلی – آینده سازان برق جدید شیراز ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی انزلی
گل‌گهر سیرجان -اکسین البرز ساعت ۱۹:۴۵ ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
شهرداری تبریز - مس کرمان ساعت ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
ایران جوان بوشهر - نساجی مازندران ساعت ۲۰ ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
خونه به خونه مازندران - مس رفسنجان ساعت  ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
آلومینیوم اراک - صبای قم‎ ‎ساعت ۱۸ ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران ساعت ۱۸ ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏

هفته دوم
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶‏

صبای قم - نفت مسجدسلیمان
ماشین‌سازی تبریز - فجر سپاسی شیراز
بادران تهران - ایران‌جوان بوشهر
مس رفسنجان - آلومینیوم اراک
مس کرمان - خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران - گل‌گهر سیرجان
آینده‌سازان برق جدید شیراز - راه‌آهن تهران
شهرداری ماهشهر - شهرداری تبریز
اکسین البرز - ملوان بندر انزلی

هفته سوم
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶‏

گل‌‌گهر سیرجان -ماشین‌سازی تبریز
ایران‌جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمان
شهرداری ماهشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز
راه‌آهن تهران - مس کرمان
آلومینیوم اراک - نساجی مازندران
فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان
خونه به خونه مازندران - صبای قم
شهرداری تبریز- اکسین البرز
ملوان بندرانزلی - بادران تهران

‎* ‎هفته چهارم
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر
نفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیراز
ماشین‌سازی تبریز - ایران‌جوان بوشهر
بادران تهران - آلومینیوم اراک
نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران
مس کرمان - گل‌گهر سیرجان
اکسین البرز - راه‌آهن تهران
آینده‌سازان برق جدید شیراز - شهرداری تبریز
صبای قم - ملوان بندر انزلی

*هفته پنجم
دوشنبه  ۲۷ شهریور ۱۳۹۶‏

راه‌آهن تهران - ماشین‌سازی تبریز
آلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمان
خونه به خونه مازندران - فجرسپاسی شیراز
آینده‌سازان برق جدید شیراز - اکسین البرز
ملوان بندرانزلی - مس کرمان
شهرداری ماهشهر - نساجی مازندران
گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان
ایران‌جوان بوشهر - صبای قم
شهرداری تبریز - بادران تهران

* هفته ششم
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶‏

اکسین البرز - شهرداری ماهشهر‎ ‎
مس کرمان - آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
فجرسپاسی شیراز - ایران‌جوان بوشهر‎ ‎
ماشین‌سازی تبریز - آلومینیوم اراک‎ ‎
نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندران
صبای قم - گل‌گهر سیرجان
بادران تهران - راه‌آهن تهران
مس رفسنجان - شهرداری تبریز
نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

‎ ‎* هفته هفتم
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶‏

شهرداری تبریز - ماشین‌سازی تبریز
راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان
آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز
خونه به خونه مازندران - ایران‌جوان بوشهر
شهرداری ماهشهر - مس کرمان
اکسین البرز - نساجی مازندران
ملوان بندرانزلی - مس رفسنجان
آینده‌سازان برق جدید شیراز  - صبای قم
گل‌گهر سیرجان - بادران تهران

* هفته هشتم
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶‏

صبای قم - شهرداری ماهشهر
ماشین‌سازی تبریز - آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
مس کرمان - اکسین البرز
ایران‌جوان بوشهر - آلومینیوم اراک
بادران تهران - خونه به خونه مازندران
فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان  - راه‌آهن تهران
نساجی مازندران - شهرداری تبریز
نفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی

‎ *  ‎هفته نهم‎ ‎
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶‏

خونه به خونه مازندران - ماشین‌سازی تبریز
شهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمان
شهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیراز
گل‌گهر سیرجان  - ایران‌جوان بوشهر
ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک
مس کرمان - نساجی مازندران
اکسین البرز - مس رفسنجان
راه‌آهن تهران - صبای قم
آینده‌سازان برق جدید شیراز  - بادران تهران

‎ ‎*هفته دهم
یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶‏

بادران تهران - شهرداری ماهشهر
نساجی مازندران - آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
ماشین سازی تبریز - اکسین البرز
مس رفسنجان - مس کرمان
آلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندران
نفت مسجد سلیمان - گل‌گهر سیرجان
فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران
صبای قم - شهرداری تبریز
ایران جوان بوشهر - ملوان بندرانزلی

‎ ‎هفته یازدهم‎ ‎
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶‏

ملوان بندرانزلی - ماشین‌سازی تبریز
شهرداری ماهشهر - نفت مسجد سلیمان
آینده‌سازان برق جدید شیراز  - فجرسپاسی شیراز
راه‌آهن تهران - ایران‌جوان بوشهر
شهرداری تبریز - آلومینیوم اراک
گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران
نساجی مازندران - مس رفسنجان
مس کرمان - صبای قم
اکسین البرز - بادران تهران

‎* ‎هفته دوازدهم
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶‏

ماشین‌سازی تبریز - شهرداری ماهشهر
مس رفسنجان - آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
صبای قم - اکسین البرز
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان
بادران تهران - نساجی مازندران
آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان
خونه به خونه مازندران - راه‌آهن تهران
ایران‌جوان بوشهر - شهرداری تبریز
فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی

* هفته سیزدهم
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶‏

مس کرمان - ماشین‌سازی تبریز
آینده‌سازان برق جدید شیراز  - نفت مسجدسلیمان
اکسین البرز - فجرسپاسی شیراز
شهرداری ماهشهر - ایران‌جوان بوشهر
راه‌آهن تهران - آلومینیوم اراک
شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران
ملوان بندرانزلی - گل‌گهر سیرجان
نساجی مازندران - صبای قم
مس رفسنجان - بادران تهران

‎* هفته چهاردهم
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶‏

آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر‎ ‎
ایران‌جوان بوشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز
بادران تهران - مس کرمان
ماشین‌سازی تبریز - نساجی مازندران
صبای قم - مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز
خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی

‎* ‎هفته پانزدهم
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶‏

مس رفسنجان - ماشین‌سازی تبریز
نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان
مس کرمان -فجرسپاسی شیراز
اکسین البرز - ایران‌جوان بوشهر
آینده‌سازان برق جدید شیراز  - آلومینیوم اراک
شهرداری ماهشهر - خونه به خونه مازندران
شهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان
صبای قم - بادران تهران
راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی

‎ هفته شانزدهم
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶‏

ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر
گل‌گهر سیرجان  - آینده‌سازان برق جدید شیراز‎ ‎
خونه به خونه مازندران - اکسین البرز
آلومینیوم اراک - مس کرمان
فجرسپاسی شیراز - نساجی مازندران
ایران‌جوان بوشهر - مس رفسنجان
ماشین‌سازی تبریز - صبای قم
نفت مسجدسلیمان - بادران تهران
راه‌آهن تهران - شهرداری تبریز

‎ ‎* هفته هفدهم
دوشنبه ۲۰  آذر ۱۳۹۶‏

بادران تهران - ماشین‌سازی تبریز
مس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان
صبای قم - فجرسپاسی شیراز
مس کرمان - ایران‌جوان بوشهر
اکسین البرز -‌ آلومینیوم اراک
آینده‌سازان برق جدید شیراز - خونه به خونه مازندران
شهرداری ماهشهر - گل‌گهر سیرجان
نساجی مازندران - راه‌آهن تهران
شهرداری تبریز - ملوان بندر انزلی

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار