اطلاعیه مهم کمیته تعیین وضعیت در خصوص فسخ یک‌جانبه قرارداد

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای را در خصوص فسخ یک‌جانبه قرارداد صادر کرد.

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به شرح زیر است: 

مطابق ماده ۱۵ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۲۱، هر یک از طرفین قرارداد، می توانند در صورت وجود "دلیل موجه" ، قرارداد خود را به صورت یک‌جانبه فسخ کنند. 

مطابق تبصره ذیل همین ماده، مسئولیت‌های ناشی از فسخ یک‌جانبه بر عهده متقاضی فسخ می‌باشد و مطابق ماده ۱۸ مقررات یاد شده، در صورتی که بر اساس مستندات از جمله مدارک ارائه شده از جانب طرف مقابل و پس از رسیدگی، مشخص و ثابت شود که فسخ صورت گرفته، "موجه" نبوده است، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، شخص یا اشخاص متخلف را به پرداخت غرامت و در مواردی با محرومیت چهار تا شش ماهه محکوم خواهد کرد. 

لازم به ذکر است که مطابق مقررات یاد شده، در مورد باشگاهی با بازیکن حرفه‌ای که بدون "دلیل موجه" قرارداد خود را به صورت یک‌جانبه فسخ نموده باشد، قرارداد منعقد نماید، فرض بر آن است که آن باشگاه بازیکن را تحریک به فسخ قرارداد خود نموده است و از دو پنجره نقل و انتقال  بازیکنان داخلی و خارجی محروم خواهد شد، مگر آنکه آن باشگاه خلاف آنرا نزد کمیته تعیین وضعیت ثابت نموده و از این موضوع تبرئه شود. 

بر همین اساس از همه ذی‌نفعان این موضوع اعم بازیکنان، مربیان، باشگاه‌ها، واسطه‌های نقل و انتقالات و سایر اشخاص دعوت به عمل می‌آید که با مطالعه دقیق مقررات مربوط به فوتبال از جمله مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ اقدام به اتخاذ تصمیم کنند تا از هرگونه مواجهه با مشکلات حقوقی مصون باقی بمانند. 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار