پیش‌نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک شنبه نهایی می‌شود

پیش‌نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک در جلسه روز شنبه هیئت اجرایی نهایی می‌شود.

خبرنگار ورزشی ، طی هفته های اخیر بررسی پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک به عنوان مهم ترین‌ محور نشست‌های هیئت اجرایی در دستور کار قرار داشت و پس از قرار دادن اساسنامه در اختیار اعضای هیئت اجرایی، قرار شد اعضا نظرات و پیشنهاد خود را ارائه دهند.

همچنین کارگروهی جهت بررسی اساسنامه تشکیل شد که قرار است این نتایج کار خود را در نشست هیئت اجرایی روز شنبه ارائه دهند تا با رای گیری از اعضای مجمع اساسنامه جهت ارائه در مجمع دی ماه، نهایی شود.

نصرالله سجادی، علی رغبتی از خارج از هیئت اجرایی و فضل‌الله باقرزاده، مجید کیهانی، عبدی افتخاری، هادی ساعی و کیکاووس سعیدی از بین اعضای هیئت اجرایی، کارگروه بررسی اساسنامه را تشکیل دادند. طاهره طاهریان، نایب رئیس کمیته ملی المپیک نیز عضو این کارگروه بود که به دلیل حضور در دانشگاه نتوانست با این کارگروه همکاری کند.

 

 

تسنیم، اگر اعضا در این خصوص به جمع‌بندی برسند، پیش‌نویس اساسنامه، نهایی در غیر این صورت کار به جلسات بعدی کشیده خواهد شد.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار