کمیته استیناف فدراسیون فوتبال باشگاه سایپا را محکوم کرد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را درخصوص شکایت سیامک کوروشی از باشگاه سایپا اعلام کرد.

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از طرح شکایت سیامک کوروشی از باشگاه سایپا در کمیته تعیین وضعیت، این کمیته باشگاه مذکور را به پرداخت مبلغ ۳/۳۷۷/۱۳۳/۴۸۸ ریال محکوم کرد که این رای با تجدید نظرخواهی باشگاه مواجه و به کمیته استیناف ارسال شد.

کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده، باشگاه سایپا را به پرداخت مبلغ ۳/۳۷۷/۱۳۳/۴۸۸ ریال به عنوان اصل خواسته و ۶۴/۳۴۲/۶۶۹ ریال بابت هزینه خسارت دادرسی محکوم کرد.

 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار