اعلام برنامه مرحله گروهی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از روز اول شهریور ماه استارت خواهد خورد.

و به نقل از فدراسیون کشتی، کمیته لیگ فدراسیون کشتی برنامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

کشتی فرنگی

هفته اول دور رفت (یک شهریورماه)
گروه یک: بیمه رازی اردبیل (میزبان) – شهدای مدافع حرم قم (مهمان)
آنزان ایذه (استراحت)
گروه دو: سینا صنعت ایذه (میزبان) – شهرداری مشهد (مهمان)
رعد پدافند البرز (استراحت)

هفته دوم دور رفت: (۷ شهریورماه)
گروه یک: آنزان ایذه (میزبان) – بیمه رازی اردبیل (مهمان)
شهدای مدافع حرم قم (استراحت)
گروه دو: رعد پدافند البرز (میزبان) – سینا صنعت ایذه (مهمان)
شهرداری مشهد (استراحت)

هفته سوم دور رفت: (۱۴ شهریورماه)
گروه یک: شهدای مدافع حرم قم (میزبان) – آنزان ایذه (مهمان)
بیمه رازی اردبیل (استراحت)
گروه دو: شهرداری مشهد (میزبان) – رعد پدافند البرز (مهمان)
سینا صنعت ایذه (استراحت)

استراحت نیم فصل ۱۵ تا ۳۱ شهریورماه

هفته اول دور برگشت: (یک مهرماه)
گروه یک: شهدای مدافع حرم قم (میزبان) – بیمه رازی اردبیل (مهمان)
آنزان ایذه (استراحت)
گروه دو: شهرداری مشهد (میزبان) – سینا صنعت ایذه (مهمان)
رعد پدافند البرز (استراحت)

هفته دوم دور برگشت: (۸ مهرماه)
گروه یک: بیمه رازی اردبیل (میزبان) – آنزان ایذه (مهمان)
شهدای مدافع حرم قم (استراحت)
گروه دو: سینا صنعت ایذه (میزبان) – رعد پدافند (مهمان)
شهرداری مشهد (استراحت)

هفته سوم دور برگشت: (۱۵ مهرماه)
گروه یک: آنزان ایذه (میزبان) – شهدای مدافع حرم قم (مهمان)
بیمه رازی اردبیل (استراحت)
گروه دو: رعد پدافند البرز (میزبان) – شهرداری مشهد (مهمان)
سینا صنعت ایذه (استراحت)

کشتی آزاد

هفته اول دور رفت (یک شهریورماه)
گروه یک: بیمه رازی بابل (میزبان) – راه و شهرسازی گلستان (مهمان)
رعد پدافند کرمانشاه (استراحت)
گروه دو: ستارگان ساری (میزبان) – پتروشیمی بهشهر (مهمان)
آرش زین بابل (استراحت)

هفته دوم دور رفت: (۷ شهریورماه)
گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – بیمه رازی بابل (مهمان)
راه و شهرسازی گلستان (استراحت)
گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – ستارگان ساری (مهمان)
پتروشیمی بهشهر (استراحت)

هفته سوم دور رفت: (۱۴ شهریورماه)
گروه یک: راه و شهرسازی گلستان (میزبان) – رعد پدافند کرمانشاه (مهمان)
بیمه رازی بابل (استراحت)
گروه دو: پتروشیمی بهشهر (میزبان) – آرش زین بابل (مهمان)
ستارگان ساری (استراحت)

استراحت نیم فصل ۱۵ تا ۳۱ شهریورماه

هفته اول دور برگشت: (یک مهرماه)
گروه یک: راه و شهرسازی گلستان (میزبان) – بیمه رازی بابل (مهمان)
رعد پدفند کرمانشاه (استراحت)
گروه دو: پتروشیمی بهشهر (میزبان) – ستارگان ساری (مهمان)
آرش زین بابل (استراحت)

هفته دوم دور برگشت: (۸ مهرماه)
گروه یک: بیمه رازی بابل (میزبان) رعد پدافند کرمانشاه (مهمان)
راه و شهرسازی گلستان (استراحت)
گروه دو: ستارگان ساری (میزبان) – آرش زین بابل (مهمان)
پتروشیمی بهشهر (استراحت)

هفته سوم دور برگشت: (۱۵ مهرماه)
گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – راه و شهرسازی گلستان (مهمان)
بیمه رازی بابل (استراحت)
گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – پتروشیمی بهشهر (مهمان)
ستارگان ساری (استراحت)

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار