کمیته تعیین وضعیت باشگاه نفت تهران را محکوم کرد

کمیته وضعیت فدراسیون رأی خود را درباره شکایت علی اکبر یوسفی از باشگاه نفت تهران اعلام کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت علی اکبر یوسفی از باشگاه نفت تهران، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علی اکبر یوسفی اعلام کرد. این رأی غیرقطعی  است.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار