اعلام برنامه دوومیدانی‌کاران ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸

برنامه زمان‌بندی مسابقات ملی‌پوشان دوومیدانی ایران در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی اعلام شد.

و به نقل از روابط عمومی، مسابقات دوومیدانی هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی از ۳ شهریور ماه آغاز می شود و ملی پوشان دو ومیدانی ایران با ترکیب احسان حدادی، بهنام شیری(پرتاب دیسک)، علی ثمری، شاهین مهردلان (پرتاب وزنه)، رضا مقدم (پرتاب چکش)، حسن تفتیان(۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر)، علی خدیور (۴۰۰ متر)، رضا ملکپور( ۴۰۰ متر بامانع)، امیر مرادی (۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر)، حسین کیهانی (۳۰۰۰ متر بامانع و ۵۰۰۰ متر) سپیده توکلی (پرش ارتفاع) والهام کاکلی (۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر) عازم بازی‌ها خواهند شد.

برابر تنظیم برنامه زمان بندی مسابقات دو و میدانی هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی، رقابت‌های ملی پوشان دو و میدانی ایران به وقت محلی به شرح زیر است:

* شنبه ۳ شهریورماه
علی خدیور – مقدماتی ۴۰۰ متر – ۱۱:۱۰
علی ثمری و شاهین مهردلان – پرتاب وزنه – ۱۸:۳۵
حسن تفتیان – مقدماتی ۱۰۰ متر – ۱۹:۰۰
علی خدیور – نیمه نهایی ۴۰۰ متر – ۲۰:۴۰

* یکشنبه ۴ شهریورماه
رضا ملک پور – مقدماتی ۴۰۰ متر بامانع – ۱۱:۰۰
حسن تفتیان – نیمه نهایی ۱۰۰ متر – ۱۸:۴۵
علی خدیور – فینال ۴۰۰ متر – ۱۹:۱۰
رضا ملک پور – نیمه نهایی ۴۰۰ متر بامانع – ۲۰:۲۵
رضا مقدم – فینال پرتاب چکش – ۲۰:۳۵
حسن تفتیان – فینال ۱۰۰ متر – ۲۱:۲۵

* دوشنبه ۵ شهریورماه
سپیده توکلی – مقدماتی پرش ارتفاع – ۰۹:۱۵
امیر مرادی – مقدماتی ۸۰۰ متر – ۱۰:۳۰
رضا ملک پور – فینال ۴۰۰ متر بامانع – ۱۹:۰۰
حسین کیهانی – فینال ۳۰۰۰ متر بامانع – ۱۹:۳۰
امیر مرادی – نیمه نهایی ۸۰۰ متر – ۲۰:۲۰

*سه شنبه ۶ شهریورماه
سپیده توکلی – ۱۰۰متر هفتگانه – ۰۹:۰۰
الهام کاکلی – مقدماتی ۲۰۰ متر – ۰۹:۴۵
حسن تفتیان – مقدماتی ۲۰۰ متر – ۱۰:۰۰
سپیده توکلی – پرش ارتفاع هفتگانه – ۱۰:۳۰
سپیده توکلی – پرتاب وزنه هفتگانه – ۱۸:۴۵
الهام کاکلی – نیمه نهایی ۲۰۰ متر – ۱۸:۵۰
حسن تفتیان – نیمه نهایی ۲۰۰ متر – ۱۹:۱۵
امیر مرادی – فینال ۸۰۰ متر – ۱۹:۴۰
حسین کیهانی - فینال ۵۰۰۰ متر – ۲۰:۲۵
سپیده توکلی – ۲۰۰ متر هفتگانه – ۲۰:۴۵

* چهارشنبه ۷ شهریورماه
سپیده توکلی – پرش طول هفتگانه – ۰۹:۰۰
سپیده توکلی – پرتاب نیزه هفتگانه – ۱۸:۴۵
الهام کاکلی – فینال ۲۰۰ متر – ۱۸:۵۰
سپیده توکلی – فینال پرش ارتفاع – ۱۸:۵۵
حسن تفتیان – فینال ۲۰۰ متر – ۱۹:۰۰
احسان حدادی و بهنام شیری – فینال پرتاب دیسک – ۱۹:۲۰

* پنجشنبه ۸ شهریورماه
امیر مرادی – فینال ۱۵۰۰ متر – ۱۹:۳۵

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار