جایگاه سابریست‌های ایران در رنکینگ جهانی تغییر کرد

در پایان رقابت‌های سابر انفرادی در مسابقات قهرمانی جهان جایگاه نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی تغییر کرد.

خبرنگار ورزشی ، در پایان بخش انفرادی اسلحه سابر در مسابقات قهرمانی جهان، جایگاه شمشیربازان در رنکینگ جهانی بر اساس امتیازات کسب شده در این مسابقات تغییر کرد.

علی پاکدامن در مسابقات قهرمانی جهان در چین در رده دهم ایستاد و با سقوط در رنکینگ جهانی در جایگاه چهاردهم ایستاد. مجتبی عابدینی هم که در این مسابقات سی و چهارم شده بود در رده بیستم رنکینگ جهانی قرار گرفت.

محمد رهبری و فرزاد باهر نیز در رده هفدهم و چهلم مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفتند تا به این ترتیب جایگاه شصت و چهارم و صد و بیست و چهارم در رنکیگ‌جهانی را از آن خود کنند.

محمد فتوحی نیز در حالی که در مسابقات قهرمانی جهان حضور نداشت، در رده نود و هفتم قرار دارد.

درشییز از آمریکا، گو بون گیل از کره جنوبی، کیم جون گو از کره جنوبی در رده اول تا سوم رنکینگ جهانی جای گرفتند.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار