اعلام آرای کمیته تعین وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

*شکایت بهمن جهان‌تیغ از باشگاه بادران تهران
پرداخت مبلغ ۱۵۳ و ۹۰۰ هزار ریال بابت قرارداد و ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن جهان تیغ (غیرقطعی)

*شکایت عطا کریم‌پور از باشگاه شهرداری تبریز
پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون ریال بابت قرارداد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عطا کریم‌پور (قطعی)

*شکایت اکبر صادقی بدیع از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت قرارداد و ۶۹ میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر صادقی بدیع (غیرقطعی)

*شکایت رضا علیاری از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال  بابت قرارداد و ۳۰ میلیون ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا علیاری (غیرقطعی)

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار