مرحله آخر لیگ طلایی دوومیدانی بانوان برگزار می‌شود

مرحله پایانی رقابت‌های دوومیدانی لیگ طلایی در بخش بانوان به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

و به نقل از سایت فدراسیون دو ومیدانی، مرحله نهایی رقابت‌های لیگ طلایی در بخش بانوان با شرکت ورزشکاران دعوت شده از سوی فدراسیون روز جمعه ۵ مردادماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.

بانوان دوومیدانی‌کار در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۴۰۰ متر بامانع، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب چکش، پرتاب نیزه، پرش ارتفاع و پرش بانیزه با یکدیگر به رقابت پرداخته و در صورت کسب رکوردهای حدنصاب از پیش تعیین شده، جوایز خود را از فدراسیون دوومیدانی دریافت خواهند کرد.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار