پاداش کشتی‌گیران مدال آور در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ اعلام شد

فدراسیون کشتی میزان پاداش اختصاص داده شده به کشتی گیران مدال آور در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ و مربیان سازنده آن‌ها را اعلام کرد.

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، آزاد و فرنگی کاران بزرگسال در صورت کسب مدال طلا در مسابقات جهانی ۱۰۰۰ یورو پاداش ارزی، یک هزار یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی یکصدو پنج میلیون تومان) و یک اتومبیل پژو ۲۰۶ (حداکثر ۵۰ میلیون تومان)، در صورت کسب مدال نقره، ۵۰۰ یورو پاداش ارزی، یکصد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی ده میلیون تومان) و ۱۰ سکه طلا، و در صورت کسب مدال برنز ۳۰۰ یورو پاداش ارزی، هفتاد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی هفت میلیون تومان) و ۷ سکه طلا اهداء می شود.

این پاداش در رده سنی امید و جوانان برای کسب مدال طلا ۱۰۰۰ یورو پاداش ارزی و یک اتومبیل تیبا ۲ (حداکثر معادل ۳۰ میلیون تومان)، کسب مدال نقره ۵۰۰ یورو پاداش ارزی و ۷ سکه طلا و کسب مدال برنز ۳۰۰ یورو پاداش ارزی و ۵ سکه طلا است.

نوجوانان آزاد و فرنگی کار نیز در صورت کسب مدال طلا در مسابقات جهانی ۱۰۰۰ یورو پاداش ارزی و یک اتومبیل پراید ۱۱۱ (حداکثر ۲۵ میلیون تومان)، در صورت کسب مدال نقره ۵۰۰ یورو پاداش ارزی و ۷ سکه طلا و در صورت کسب مدال برنز ۳۰۰ یورو پاداش ارزی و ۵ سکه طلا دریافت خواهند کرد.

همچنین به مربیان سازنده باشگاهی کشتی گیر دارای مدال طلا ۵ سکه طلا به همراه یکصد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل ۱۰ میلیون تومان) دارای مدال نقره ۳ سکه طلا و هفتاد یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی ۷ میلیون تومان) و دارای مدال برنز ۲ سکه طلا و پنجاه یونیت از صندوق سرمایه گذاری کشتی (معادل تقریبی ۵ میلیون تومان) بعنوان پاداش اهداء خواهد شد.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار