اعلام آرای کمیته تعیین وضعیت و محکومیت گسترش فولاد، سیاه جامگان و برق جدید

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدای از پرونده‌ها صادر کرد.

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه  اعلام کرد. آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت‌، به شرح  زیر است:

شکایت محمد امین درویشی از باشگاه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز
پرداخت مبلغ ۱/۲۷۳/۱۵۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۲۵/۴۶۳/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمد امین درویشی

شکایت  محمدرضا مهدوی از باشگاه فرهنگی ورزشی مشکی پوشان مشهد
پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد  ۸/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمدرضا مهدوی

شکایت مسعود همامی از باشگاه فرهنگی ورزشی مشکی پوشان مشهد
پرداخت مبلغ ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق مسعود همامی

شکایت وحید سبزی از باشگاه فرهنگی ورزشی برق جدید شیراز
پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق وحید سبزی

آرای فوق غیر قطعی  بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  است. ضمناً  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده درمهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار