اعلام آخرین آرای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت، به شرح  زیر است:

شکایت محمود کربلایی نظر از باشگاه استقلال تهران

پرداخت مبلغ ۹۲/۹۵۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۱/۸۵۹/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمود کربلایی نظر (قطعی)

شکایت  داریوش صبوری  از باشگاه فرهنگی ورزشی فجر سپاسی شیراز

پرداخت مبلغ ۲۵۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۵/۱۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق داریوش صبوری  (غیرقطعی)

شکایت محمد مدملیسی از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان

پرداخت مبلغ  ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق محمد مدملیسی (غیرقظعی)

شکایت روح اله عرب از باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک

پرداخت مبلغ ۲/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۴۲/۴۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی در حق روح اله عرب (غیرقطعی)

شکایت حمید بوحمدان از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۱/۸۸۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۳۷/۶۴۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حمید بوحمدان (غیر قطعی)

شکایت وحید امیری از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۳/۷۷۳/۵۰۷/۲۰۰ریال بابت قرارداد و مبلغ ۷۵/۴۷۰/۰۰۰بابت هزینه رسیدگی در حق سیامک کوروشی (غیر قطعی)

شکایت وحید نعمتی از باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک

پرداخت مبلغ ۱/۴۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۲۹/۳۲۰/۰۰۰ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وحید نعمتی (غیر قطعی)

شکایت سیامک کوروشی از باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا تهران

پرداخت مبلغ ۳/۳۷۷/۱۳۳/۴۸۸ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۶۷/۵۴۲/۶۶۹ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سیامک کوروشی (غیر قطعی)

شکایت شهرام مهرپیما از باشگاه فرهنگی ورزشی کارون اروند خرمشهر

پرداخت مبلغ  ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی  در حق شهرام مهرپیما (غیرقظعی)

شکایت محمدعلی کریمی از باشگاه فرهنگی ورزشی کارون اروند خرمشهر

پرداخت مالیات قرارداد در فصل ۹۳-۹۲ در مدت ۳۰ روز و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمدعلی کریمی (غیرقظعی)

شکایت باشگاه   تراکتورسازی تبریز از فراز کمالوند، میثم منیعی، سعید صادقی، مهدی مناجاتی، عباس محمدی، رسول صادقی، آلوس برتراند نانگ، ادرلوسیانوادینهو و محسن بنگر به دلیل نقایص موجود در پرونده و عدم تکمیل در مهلت معینه رد و پرونده‌های مربوطه مختومه شد.

آرای غیرقطعی  در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می‌باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده  در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه‌های قطعی شده ، با درخواست متقاضی، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می‌شود.

انتهای پیام / 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار