برنامه هفدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های پایه آسیا

برنامه هفدهمین دوره رقابت‌های کاراته رده‌های نوجوانان، جوانان و امیدهای آسیا اعلام شد.

و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، هفدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا از روز جمعه ۲۱ اردیبشهت ماه به مدت ۳ روز در شهر اوکیناوای ژاپن برگزار می شود که بر اساس اعلام کمیته برگزاری رقابت‌ها، در روز نخست کاراته‌کاهای نوجوان، در روز دوم(۱۲ می) رده سنی جوانان و در سومین و آخرین روز پیکارها یعنی روز یکشنبه(۱۳ می) رده سنی امید به روی تاتامی خواهند رفت.

نمایندگان کشورمان طی روزهای جمعه و شنبه به مصاف حریفان خواهند رفت.
برنامه برگزاری مسابقات به شرح ذیل است:
*جمعه(۱۱ می)- ۲۱ اردیبهشت ماه
ساعت ۸-۹ صبح وزن کشی نوجوانان
ساعت ۹-۱۷ : (مسابقات مقدماتی و رپه شارژ نوجوانان)
کاتای انفرادی دختران
مسابقات کومیته اوزان (۴۷-، ۵۴- و ۵۴+ کیلوگرم) دختران
کاتای انفرادی پسران
مسابقات کومیته اوزان(۵۲-، ۵۷-، ۶۳-، ۷۰- و ۷۰+ کیلوگرم) پسران

ساعت ۱۷-۱۷:۲۰ فینال اوزان ۵۲-، ۵۷- و ۶۳- کیلوگرم پسران
ساعت ۱۷:۲۰ – ۱۷:۳۵ افتتاحیه
ساعت ۱۷:۳۵ – ۱۷:۵۵ فینال اوزان ۴۷-، ۵۴- و ۵۴+کیلوگرم دختران
ساعت ۱۷:۵۵-۱۸:۱۰ اهدای مدال
ساعت ۱۸:۱۰-۱۸:۳۰ فینال اوزان ۷۰-و ۷۰+ کیلوگرم پسران
ساعت ۱۸:۳۰-۱۸:۴۵ اهدای مدال
ساعت ۱۸:۴۵-۱۹:۰۰ فینال کاتای انفرادی دختران و پسران
ساعت ۱۹:۰۰-۱۹:۱۵ اهدای مدال

*شنبه(۱۲ می)- ۲۲ اردیبهشت ماه
ساعت ۸-۹ وزن کشی مسابقات
ساعت ۹-۱۶ (مسابقات مقدماتی و رپه شارژ جوانان)
مسابقات کاتای انفرادی پسران
رقابتهای کومیته اوزان(۵۵-،۶۱-، ۶۸-، ۷۶- و۷۶+کیلوگرم) پسران
مسابقات کاتای تیمی دختران
مسابقات کاتای انفرادی دختران
رقابتهای کومیته اوزان(۴۸-، ۵۳-، ۵۹-و ۵۹+کیلوگرم) دختران
مسابقات کاتای تیمی پسران
ساعت ۱۶:۱۵-۱۷:۱۵ افتتاحیه
ساعت ۱۷:۱۵-۱۷:۴۰ فینال کاتای انفرادی پسران و دختران
فینال اوزان ۴۸-، ۵۳- و ۵۹- کیلوگرم دختران
ساعت ۱۷:۴۰-۱۷:۵۵ اهدای مدال
ساعت ۱۷:۵۵-۱۸:۱۵ فینال اوزان ۵۵-، ۶۸- و ۷۶- کیلوگرم پسران
ساعت ۱۸:۱۵-۱۸:۳۰ اهدای مدال
ساعت ۱۸:۳۰-۱۸:۵۰ فینال اوزان ۷۶+ کیلوگرم پسران و ۵۹+ کیلوگرم دختران
ساعت ۱۸:۵۰-۱۹:۱۰ اهدای مدال
ساعت ۱۹:۱۰-۱۹:۳۰ فینال کاتای تیمی پسران و دختران
ساعت ۱۹:۳۰-۱۹:۴۰ اهدای مدال

*یکشنبه(۱۳ می) ۲۳ اردبهشت ماه
ساعت ۸-۹ وزن کشی مسابقات
ساعت ۹-۱۷ (مسابقات مقدماتی و رپه شارژ امید)

مسابقات کاتای انفرادی دختران
کومیته اوزان( ۵۰-، ۵۵-، ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم) دختران
کاتای انفرادی پسران
کومیته اوزان(۶۰-، ۶۷-، ۷۵-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم) پسران
ساعت ۱۷:۰۰- ۱۷:۱۰
فینال کاتای انفرادی و تمامی اوزان کومیته دختران و پسران
ساعت ۱۸:۴۵-۱۹:۱۵ اهدای مدال
اختتامیه 

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار