کمیته انضباطی فدراسیون تیروکمان بهدانی و خیراله‌زاده را محروم کرد

کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان رای خود درباره وحید بهدانی و راحله خیراله‌زاده ورزی را صادر کرد.

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان در نشستی فوق العاده با حضور تمامی اعضا و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان به موضوع اظهارات خلاف واقعه وحید بهدانی و راحله خیراله زاده در رسانه ها رسیدگی کرد و پس از بررسی موضوع رای خود را به شرح زیر صادر کرد:

در خصوص تخلف خانم راحله خیراله زاده ورزی دایر بر اقدام به مصاحبه با خبرگزاری ها که موجب تخریب اذهان عمومی نسبت به فدراسیون گردیده، با توجه به مستندات پرونده و متن مصاحبه نامبرده، ‌موضوع بند ۹ ماده ۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان ایران (مصوب سال ۱۳۸۷) و با عنایت به عدم ارسال لایحه دفاعیه نامبردگان،‌ علیرغم ابلاغ قانونی در راستای بند ۹ ماده ۵ آیین نامه مذکور و بند ۵ ماده ۸ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی به مدت دو سال که یک سال آن تعلیق می گردد، از حضور در کلیه فعالیت ها و مسئولیتهای ورزشی تیراندازی با کمان محروم می نماید و به موجب بند ۴ ماده ۵ همان آیین نامه وبند ۱۱ ماده ۸ آئین نامه مسابقات ورزشی به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردند.

در خصوص تخلف آقای وحید بهدانی دایر بر اقدام به مصاحبه با خبرگزاری ها که موجب تخریب اذهان عمومی نسبت به فدراسیون گردیده با توجه به مستندات پرونده و متن مصاحبه نامبرده با خبرگزاری ها، ‌موضوع بند ۹ ماده ۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۸۷) و با عنایت به عدم ارسال لایحه دفاعیه نامبردگان،‌ علیرغم ابلاغ قانونی در راستای بند ۹ ماده ۵ آیین نامه مذکور و بند ۵ ماده ۸ آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی به مدت دو سال که یک سال آن تعلیق می گردد، از حضور در کلیه فعالیت ها و مسئولیتهای ورزشی تیراندازی با کمان محروم می نماید. به موجب بند ۴ ماده ۵ همان آیین نامه و بند ۱۱ ماده ۸ آئین نامه مسابقات ورزشی به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردند.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار