انتصابات جدید در فدراسیون والیبال

رئیس فدراسیون والیبال در احکامی جداگانه سخنگو، رئیس کمیته روابط بین الملل، رئیس کمیته فرهنگی و عضو کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات فدراسیون والیبال را منصوب کرد.

و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، دکتر احمد ضیایی رئیس فدراسیون در احکامی جداگانه سخنگو، رئیس کمیته روابط بین الملل، رئیس کمیته فرهنگی و عضو کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات فدراسیون والیبال را منصوب کرد.

فهرست انتصابات جدید به شرح زیر است:

غفار درخشنده سخنگو و رئیس کمیته روابط بین الملل
امید کوره چی رئیس کمیته فرهنگی
غلامحسین کردستانچی عضور کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار