مصوبات شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی اعلام شد

مصوبات شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی در زمینه مرحله نهایی رقابت های انتخابی اعلام شد.

, مصوبات شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی در زمینه مرحله نهایی رقابت های انتخابی به شرح زیر اعلام شد:

۱)مسابقات انتخابی تیم ملی در مرحله نهایی در اوزان ۶۰کیلو گرم، ۶۷ کیلوگرم، ۷۷کیلو گرم، ۸۷کیلو گرم و ۱۳۰کیلو گرم وفق نتایج حاصله و ضوابط فرآیند انتخابی تیم ملی برگزار شود.

۲)در وزن ۵۵ کیلو گرم رضا خدری به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۳)در وزن ۶۳ کیلو گرم سامان عبدولی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۴)در وزن ۶۷ کیلو گرم محمد الیاسی در صورت بهبود شرایط و تایید کادر فنی، به ترتیب با نفر سوم، دوم و اول (دو از سه) مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در قالب رقابت درون اردویی مسابقه خواهد داد.

۵)در وزن ۷۲ کیلو گرم فرشاد بلفکه و مجید خلیلی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شوند.

۶) در وزن ۸۲ کیلو گرم یوسف قادریان به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۷) در وزن ۹۷ کیلو گرم امیر حسین حسینی به نفرات دارای مجوز این وزن در مرحله نهایی اضافه شود.

۸)در وزن ۵۵ کیلو گرم، ضرورتی به حضور آقای مسلم نادری خادم در رقابت های مرحله نهایی نمی باشد. سایر نفرات دارای مجوز شرکت در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در این وزن، می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند. نفر برتر این وزن در این مسابقات، به همراه نادری خادم به تورنمنت های بین المللی اعزام و مورد ارزیابی کادر فنی برای تعیین نفر برتر وزن مذکور، برای حضور در رقابت‌های جهانی قرار خواهد گرفت. رقابت‌های انتخابی تیم ملی در این وزن به صورت دوره‌ای، اما بدون رقابت دو از سه در فینال برگزار می‌شود.

۹) بنا به پیشنهاد شورای فنی، مقرر گردید کادر فنی از مهدی علیاری، امیر قاسمی منجزی، رامین طاهری و پیام بویری برای حضور در اردو دعوت نمایند.

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار