اعلام مصوبات اولین جلسه سازمان تیم‌های ملی دوومیدانی در سال ۹۷

مصوبات نخستین جلسه سازمان تیم‌های ملی دوومیدانی در سال ۹۷ اعلام شد.

و به نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی، نخستین جلسه سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی در سال جدید با حضور مجید کیهانی رئیس فدراسیون، هاشم صیامی دبیر فدراسیون، حمید فردین پور نایب رئیس فدراسیون، پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان، تیمور غیاثی، هادی سپهرزاد، حسین شایان، دیگر اعضای سازمان تیم های ملی، علی رضایی، مسئول کمیته رده های پایه و قاسمعلی فیروزی، ناظر فنی فدراسیون در اردوهای تدارکاتی تیم های ملی عصر دیروز (چهارشنبه) ۱۵ فروردین ماه در محل فدراسیون برگزار شد.

تیمور غیاثی، سخنگوی سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: این نشست با هدف تعیین رکوردهای ورودی برای انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی جوانان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا ( ژاپن ۲۰۱۸) و همچنین بررسی رکوردها و نتایج رقابت های لیگ طلایی در سال گذشته و تعیین رکوردهای ورودی برای اهدای جوایز به برترین های این مسابقات در سال جاری بحث و تبادل نطر شد.

وی افزود: پس از بررسی رکوردهای ثبت شده جوانان دختر و پسر و بررسی عملکرد آنها در مراحل اردوهای تدارکاتی تیم ملی، تصمیم گرفتیم با تعیین رکوردهای ورودی برای انتخاب ترکیب تیم ملی گزینش کنیم. البته کلیه ورزشکاران منتخب نوجوانان و جوانان کشور به خصوص مواد پرتابی که با کسب ورودی به عضویت نهایی تیم ملی در خواهند آمد، ملزم به به شرکت در ۲ مرحله از رقابت ها لیگ طلایی، مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور هستند. به همین منظور رکوردهای ورودی انتخاب تیم ملی نوجوانان نیز در جلسه بعدی سازمان تیم های ملی اعلام خواهد شد.

سخنگوی سازمان تیم های ملی در خصوص چگونگی حضور ورزشکاران در مسابقات لیگ طلایی و جوایز آنها تاکید کرد: رقابت های لیگ طلایی از جمله مسابقاتی بود که فدراسیون دو و میدانی با هدف کمک به معیشت ورزشکاران در سال گذشته برگزار کرد و نتایج خوبی هم حاصل شد. با بررسی نتایج و رکوردهای این رقابت ها در سال گذشته و برای ارتقای سطح کیفی این مسابقات در سال جاری تصمیم گرفتیم برای اهدای جوایز به برترین ها رکوردهای ورودی تعیین کنیم و ورزشکارانی که با ثبت رکوردهای حدنصاب تعیین شده از سوی سازمان تیم های ملی فدراسیون دست یابند به ترتیب از نفر اول تا سوم از ۲۰ میلیون ریال، ۱۵ میلیون ریال و ۱۰ میلیون ریال در هر یک از مراحل سه گانه رقابت ها در هر ۲ بخش آقایان و بانوان جایزه دریافت خواهند کرد.

غیاثی با اشاره به وضعیت تیم ملی بزرگسالان برای اعزام به بازی های آسیا جاکارتا گفت: موضوع بررسی و انتخاب ملی پوشان برای حضور در ترکیب تیم ملی بزرگسالان که با یاری خدا به بازی های آسیایی جاکارتا اعزام خواهند شد از موضوعات مهمی است که تصمیم گرفتیم در یک جلسه جداگانه به آن بپردازیم که البته این موضوع را در اوایل هفته آینده در نشستی با حضور همه اعضا و کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.

در زیر به متن مصوبات رکوردهای ورودی انتخابی تیم ملی جوانان و جوایز برترین های لیگ طلایی سال ۱۳۹۷ اشاره شده است.

رکوردهای ورودی انتخاب تیم ملی جوانان به شرح زیر است:

پسران:

۱۰۰ متر: ۱۰.۶۰ ثانیه

۲۰۰ متر: ۲۱.۲۰ ثانیه

۴۰۰ متر: ۴۷.۹۰ ثانیه

۸۰۰ متر: ۱:۵۲.۰۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر: ۳:۵۵.۰۰ دقیقه

۵۰۰۰ متر: ۱۴:۵۹.۰۰ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر: ۳۲:۰۷.۰۰ دقیقه

۱۱۰ متربامانع: ۱۴.۷۰ ثانیه

۴۰۰ مر بامانع: ۵۲.۰۰ ثانیه

۳۰۰۰ متر بامانع: ۹:۲۵.۰۰ دقیقه

پرش ارتفاع: ۲.۱۰ متر

پرش بانیزه: ۴.۶۰ متر

پرش طول: ۷.۵۰ متر

پرش سه گام: ۱۵.۵۰ متر

پرتاب وزنه: ۱۷.۵۰ متر

پرتاب دیسک: ۵۵.۰۰ متر

پرتاب چکش: ۶۴.۰۰ متر

پرتاب نیزه: ۶۸.۰۰ متر

۱۰ کیلومتر پیاده روی : ۴۶:۰۰.۰۰ دقیقه

دهگانه: ۶۳۰۰ امتیاز

دختران:

۱۰۰ متر: ۱۲.۰۰ ثانیه

۲۰۰ متر: ۲۴.۷۵ ثانیه

۴۰۰ متر: ۵۵.۰۰ ثانیه

۸۰۰ متر: ۲:۱۴.۰۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر: ۴:۴۵.۰۰ دقیقه

۵۰۰۰ متر: ۱۸:۳۰.۰۰ دقیقه

۱۰۰ متربامانع: ۱۴.۸۰ ثانیه

۴۰۰ مر بامانع: ۱:۰۳.۰۰ دقیقه

۳۰۰۰ متر ۱۰:۳۰.۰۰ دقیقه

پرش ارتفاع: ۱.۷۰ متر

پرش بانیزه: ۳.۵۰ متر

پرش طول: ۵.۹۰ متر

پرش سه گام: ۱۲.۵۰ متر

پرتاب وزنه: ۱۳.۵۰ متر

پرتاب دیسک: ۴۴.۰۰ متر

پرتاب چکش: ۵۲.۴۵ متر

پرتاب نیزه: ۴۵.۰۰ متر

هفتگانه: ۴۳۰۰ امتیاز

رکوردهای ورودی لیگ طلایی برای دریافت جوایز برترین ها به شرح زیر است.

آقایان:

۱۰۰ متر: ۱۰.۴۰ ثانیه

۴۰۰ متر: ۴۷.۰۰ ثانیه

۸۰۰ متر: ۱:۴۹.۵۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر: ۳:۴۸.۵۰ دقیقه

۵۰۰۰ متر: ۱۴:۲۵.۰۰ دقیقه

۱۱۰ متربامانع: ۱۴.۰۰ ثانیه

۴۰۰ مر بامانع: ۵۲.۰۰ ثانیه

۳۰۰۰ متر بامانع: ۸:۵۵.۰۰ دقیقه

پرش ارتفاع: ۲.۱۰ متر

پرش بانیزه: ۵.۰۰ متر

پرش طول: ۷.۶۰ متر

پرش سه گام: ۱۵.۹۰ متر

پرتاب وزنه: ۱۸.۷۰ متر

پرتاب دیسک: ۵۸.۰۰ متر

پرتاب چکش: ۶۸.۰۰ متر

پرتاب نیزه: ۷۲.۰۰ متر

بانوان:

۱۰۰ متر: ۱۱.۸۰ ثانیه

۴۰۰ متر: ۵۵.۰۰ ثانیه

۸۰۰ متر: ۲:۱۵.۰۰ دقیقه

۱۵۰۰ متر: ۴:۴۷.۰۰ دقیقه

۱۰۰ متربامانع: ۱۴.۲۰ ثانیه

۴۰۰ مر بامانع: ۱:۰۴.۰۰ ثانیه

۳۰۰۰ متر بامانع: ۱۱:۳۰.۰۰ دقیقه

پرش ارتفاع: ۱.۷۵ متر

پرش بانیزه: ۳.۷۰ متر

پرش طول: ۵.۷۵ متر

پرش سه گام: ۱۲.۵۰ متر

پرتاب وزنه: ۱۴.۰۰ متر

پرتاب دیسک: ۴۵.۰۰ متر

پرتاب چکش: ۵۰.۰۰ متر

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار