کشتی| مرحله اول و نهایی انتخابی تیم‌های ملی اواخر فروردین و اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

مرحله اول و نهایی مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان به ترتیب اواخر فروردین و اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار می‌شود.

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به برگزار نشدن و حضور نیافتن در رقابت های جام های جهانی کشتی فرنگی و آزاد، زمان مرحله اول و دوم مسابقات انتخابی تیم های ملی تغییر کرد.

به این ترتیب مرحله اول و نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی برای شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان، اواخر فروردین ماه و اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار خواهد شد.

فدراسیون کشتی به زودی زمان دقیق و محل برگزاری مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی را اعلام می کند.

شرایط نفرات مجاز شرکت در مرحله اول و نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی به شرح زیر است:

کشتی آزاد و فرنگی رده سنی بزرگسالان

الف:
نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :
۱- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی جوانان و امید( غیر از طلا) در سال ۲۰۱۷ .
۲- سه نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه الف.
۳- دو نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ب.
۴- نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ج.
۵- سه نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی کشور (اپن) در رده سنی بزرگسالان.
۶- اعضای فاقد مدال تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه که دارای عملکرد مورد تایید شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط باشند(به پیشنهاد سرمربی و اعلام نظر شورای فنی).
۷- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگسالان.
۸- استان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در گروه الف به ترتیب سه ، دو و یک کشتی گیر علاوه بر سایر نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی مرحله اول تیم ملی در رده سنی بزرگسالان در رشته های آزاد و فرنگی  بعنوان سهمیه ویژه خواهند داشت.
۹- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات بازی های ایندورگیم .
( مجوز حضور هر کشتی گیر واجدشرایط مازاد بر نفرات واجد شرایط فوق الذکر ، منوط به تصمیم شوراهای فنی تیم های ملی کشتی ازاد و فرنگی خواهد بود)

ب:نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :

۱- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات المپیک برزیل در سال ۲۰۱۶ .
۲- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی فرانسه در سال ۲۰۱۷.
۳- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات امید ها و جوانان جهان در سال ۲۰۱۷ .
۴- چهارکشتی گیر آزادکار و فرنگی کار برتر هر وزن از رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول.
( باتوجه به عدم برگزاری مسابقات جام جهانی فرنگی ، حضور کشتی گیران فرنگی کار در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی همانند کشتی گیران آزاد خواهد بود).

اخبار مرتبط


دیدگاه کاربران

برای ثبت دیدگاه وارد وب سایت ما شوید.

آخرین اخبار